TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2015


ISO 14001:2015Понеделник, 15 октомври 2018 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
Анкета за име на т.нар. "пробив Катрафилов"
 
 
АКТУАЛНО
Публични дискусии
 
Седмичен културен календар
 
Цялостна схема за разполоагане на преместваеми обекти и съоръжения за първа зона - централна градска част
 
Интерактивна карта с ГИС функционалност на общия устройствен план на Община Търговище
 
Анкетно проучване-Според Вас имат ли служителите в администрацията възможност за осъществяване на корупционни действия и кои?
Анкетно проучване-Случвало ли се е служител от администрацията да Ви поиска пари или друг вид нематериална облага /извън нормативно определените тарифи/ за предоставяне на административна услуга?
Национална програма за енергийна ефективност на много фамилни жилищни сгради
Форум “Модерна и устойчива инфраструктура в Търговище”
 
 
НОВИНИ

Избрани са изпълнителите за снегопочистването по 5 направления на общинската пътна мрежа в Търговище

Избрани са изпълнителите за снегопочистване на общинската пътна мрежа по 5 от общо 9 направления, за които беше проведена обществена поръчка в Община Търговище.

Комисия в състав: Христалина Халачева, секретар на Общината; Десислава Кръстева, старши юрисконсулт и Кирил Керев, главният експерт „Сигурност”, класира участниците в поръчката за снегопочистване за зимните сезони 2018-2019 и 2019-2020 години.

След изтичане на срока за обжалване ще бъдат подписани договори с класираните участници в публичното състезание по направленията: Кръшно-Миладиновци; Пробуда-Певец и Момино; Макариополско-Буйново; Руец-Кралево; Въбел-Лиляк-Стража.

За три от останалите обособени позиции не се явиха кандидати, а за една има отстранен участник, поради нередовност на документите. Това са направленията: Давидово-Съединение, районът на Божурка, Пролаз-Копрец и Търновца-Драгановец. За тях ще бъде обявена нова обществена поръчка.

До определянето на изпълнители по тези направления, при нужда, ще бъде ангажирано Общинското предприятие БКС.

За петте участъка от общинската пътна мрежа, за които има класирани изпълнители, кандидатстваха земеделски производители и строителна фирма, които са с опит в снегопочистването. Те разполагат с техника, персонал и доказан капацитет за тази дейност. Машините, които ще чистят по направленията, се намират в самите села и това ще улесни и ускори почистването.

Разделянето на общинската пътна мрежа на направления е направено след анализ на предходните зимни сезони, ресурсите по места, даденостите на терените и пътните връзки. По тази причина направлението към село Драгановец е разделено на две отсечки. Цялата общинска мрежа в Търговище е общо 220 км.


2018-01-18
Кметът на община Търговище направи публичен отчет за втората година от мандата си
2018-10-15
Избрани са изпълнителите за снегопочистването по 5 направления на общинската пътна мрежа в Търговище
2018-10-15
Изтича срокът за плащане на местните данъци и такси
2018-10-11
Над 400 участници се очакват в III Национален детско-юношески фолклорен фестивал „Мисионис пее и танцува“
2018-10-10
Още 21 талантливи деца със стипендии от Община Търговище
 
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com