TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хоратаСъбота, 19 април 2014 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон", на който гражданите могат да се обаждат с въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения/8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/

0882 100 612 – „Горещ телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Форум „Модерна и устойчива инфраструктура в Търговище”Избори за Европейски парламент 2014


 
НОВИНИ

Българо-швейцарски идейни проекти за младите хора на Търговище

В Търговище пилотно да бъде въведено дуалното професионално образование -на тази идея е дала зелена светлина министър Клисарова на среща в МОН с ръководството на "ЕнерСис'"АД и Община Търговище."Искам да направим това и искам това първо професионално обучение по швейцарски проект да бъде в Търговище" - заяви изп. директор на акумулаторния завод Ойген Петерханс пред Н.Пр. посланика на Конфедерация Швейцария Регина Ешер, която е в Търговище за откриването на 20-то поред международно състезание за Купа Великден - чудесен пример за дълготрайното партньорство с Швейцария в областта на спорта. Кметът д-р Мирев потвърди това, като допълни, че сътрудничеството с Търговище датира още преди 18 г. с болницата, последствие с реализацията на проекта "Красиво Търговище", със социалния център "Оазис" и Купа Великден, последните реализирани съвместно с швейцарския журналист Марк Летау. Днес бяха представени идейните спортно-младежки проекти за комплекса "Младост" на Работническия стадион /от българска страна/, за "Витапаркурс" на Борово око или Юкя.../от швейцарска/. По повод дуалното образование на среща с директори на училища, д-р Мирев обясни, че ние имаме възможността да получим подкрепата на Швейцaрския фонд, само че това зависи от всички нас, от съвместните усилия и отговорност на цялата общност, на бизнеса също. 'Ние все още не сме избрани, това ще зависи от нас" - заключи кметът. Своята презентация за опита в дуалното обучение направи пред училищните ръководства проф. Руди Сутер, ректор на Професионалното училище в Ленцбург, което съществува от близо 40 г. Въвеждаща част към него бе разказът за Швейцария на проф. Валтер Менгисен, ректор на Спортната академия там. Гости в Търговище още бяха г-жа Рут Хумбел, депутат в Парламента на Швейцария, арх. Ханспетер Шенк, директор на проекта "Витапаркурс" и др.


2014-04-18
Българо-швейцарски идейни проекти за младите хора на Търговище
2014-04-17
Карнавал в библиотеката в Търговище
2014-04-17
Отворени експозиции за Великден
2014-04-16
Балетна формация "Търговище" с нови танци и обичани композиции за Деня на балета
2014-04-16
Обединеният детски комплекс в Търговище с награда на Министерството на образованието и науката
ПРЕДСТОЯЩО
АКТУАЛНО
  

 Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

На основание  чл. 9, ал. 1 и чл. 13, ал. 3 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, ще проведе заседание за разглеждане на заявления, постъпили в периода от 01.03.2014г. до 31.03.2014г. и събеседване с кандидатите на 28.04.2014 г. от 13.30 ч. в кабинет на съветника, зала „Христо Самсаров” на Община Търговище.

 01.04.2014 г.


 

 

 По схема BG161PO001/1.4-09/2012  "Зелена и достъпна градска среда" на ОПРР:
 
 Проект за организацията на строителството на площад "Свобода" и пешеходен достъп до сградите:  изтегли 
 

 Проект за реконструкция на централния площад "Свобода" и разширение на  пешеходна  зона:

   

 


 Проект за обновяване и благоустрояване на  парк "Юкя"


 

Проект за рехабилитация на ВиК - мрежите в град Търговище по ОПОС:

 

  

 


 

Изготвен е график за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване в община Търговище

 

Уважаеми съграждани,

 

Община Търговище сключи договор с „Елтехресурс” АД за организиране, изграждане и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Мобилни екипи на фирмата подизпълнител „Сплавкомерс” АД започват събиране на заявки от гражданите за непотребна и ненужна електрическа и електронна техника и уреди.

Записване на телефони: 0800 14 100, 0887 77 19 73 и e-mail: order@makmetal.eu

Автомобил на фирмата ще минава по адреси да събира заявеното непотребно оборудване на 21 число от всеки месец.

Услугата е безплатна.

 

Прилагане на график за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване 

 

Идеи за функционално интегриране на бившия военен терен на 45 тутраканска корпусна артилерийска бригада в границите на град Търговище:

 

 

 


 

План за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) на Община Търговище, изготвен в рамките на ангажиментите по подписано Споразумение на кметовете (Covenant of Mayors) с централен офис в гр. Брюксел:

 

 


 

 

 

 

 

 

НОВО В САЙТА

 

Приеха  бюджета на Община Търговище за 2014 година


Заповед за осигуряване на пожарна безопасност 2014 г. - изтегли


 

Обява за български граждани без военна подготовка - изтегли

Обява за провеждане на конкурс за офицери в Метеорологичен център - изтегли

 


Отчет на Община Търговище във връзка с изпълнението на Годишния план за младежта 2013 г. - изтегли

Таблица

  


Брой места за прием в първа група в детските градини 2014 г. - 

изтегли

 

Правила за приемане  в  детските  градини на територията на община Търговище 2014 г. -

 изтегли

 

График на детските градини, които няма да работят през лятото на 2014 г - изтегли

 


 

Заповед за определяне районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване в община Търговище през 2014 г. -

изтегли

 


 ОТЧЕТ НА  МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  - изтегли 2011 г изтегли 2012 г., изтегли 2013 г.

 


 

        

 

СТРАТЕГИЯ
за управлението и разпореждането с общинска собственост
за периода 2012 – 2015 г. 

 

                                                  /повече информация в раздел "Икономическо развитие" - "Проекти и програми"/

 


                                                  Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2011 - 2016 г.


 

 
  Програма за опазване на околната среда на община Търговище 2009 - 2014 
  За теглене

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com