TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хоратаСъбота, 20 декември 2014 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон", на който гражданите могат да се обаждат с въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения/8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/

0882 100 612 – „Горещ телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Форум „Модерна и устойчива инфраструктура в Търговище” 
НОВИНИ

От 26 до 28 декември Дядо Коледа ви очаква на централния площад "Свобода" в Търговище

Новата 2015 г. ще посрещнем с оркестър „Родопски извори” на площада

На 26, 27 и 28 декември 2014 г., от 16 до 18 часа, край празнично украсената елха на централния площад "Свобода" в Търговище Дядо Коледа пристига специално със своята голяма шейна в Търговище да посрещне малки и големи и даде своя дар във вид на изтеглен късмет или лакомство. Близо хиляда късметчета са приготвени от Община Търговище за майки, татковци, баби и дядовци. Осигурените от местната администрация лакомства са за децата, които покажат на Дядо Коледа наученото през годината и представят край елхата стих или изпеят песничка. Всеки желаещ ще може да се фотографира с белобрадия старец.

Новогодишен празник под небето и фойерверк шоу очакват търговищенци и нашите гости на 31 декември 2014 г. на площад "Свобода".

Празничната новогодишна програма по традиция ще заложи на българския фолклор, като от 23.30 часа оркестърът за народни песни "Родопски извори" започва да подгрява публиката. Негов ръководител е Румен Родопски, чието име се нарежда до това на Валя Балканска и Стефка Съботинова. Общината осигурява за гражданите безплатно бяло и червено вино на площада. Точно навръх Новата 2015 г. започват и празничните илюминации над Търговище.


2014-12-18
Заключителна за годината пресконференция на ОИЦ - Търговище
2014-12-18
От 26 до 28 декември Дядо Коледа ви очаква на централния площад "Свобода" в Търговище
2014-12-17
Наградата от МРРБ остана в центровете за настаняване от семеен тип в Търговище
2014-12-16
Дупките по ВиК- проекта запълнени в очакване на зимата
2014-12-16
Продължение на "МИКЦ - Търговище - в подкрепа на младите хора"
ПРЕДСТОЯЩО
АКТУАЛНО


Приходи по проектобюджета на Община Търговище за 2015 г.

Разходи по дейности и функции по проектобюджет 2015 на Община Търговище

Проект за финансиране на  капиталови разходи на Община Търговище за 2015 г.

 


 

 

 

Протокол от заседание на комисията по стипендиите по Наредбата за условията и реда за стимулиране на децата и младежите с изявени дарби от община Търговище, от 13 октомври 2014 г. - изтегли

 

 


 

 

Община Търговище обявява свободни работни места по Проект “Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства” :
акушерка – 1 бр., гинеколог – 1бр., медиатори – 2бр., медицински сестри – 2 бр., лекари-педиатри – 4 бр., логопед – 1 бр., специален педагог – 1 бр., стоматолог – 1бр. Условията за участие в конкурса, задание за работа и обхват на услугата са публикувани в приложенията. 
Срокът за подаване на професионални автобиографии е до 20.11.2014 г.

  

 

План на благоустрояването на кв. 192 в Търговище - изтегли

Детска площадка1 в кв. 192 в Търговище - изтегли

Детска площадка2 в кв. 192 в Търговище - изтегли

 


 

 

 По схема BG161PO001/1.4-09/2012  "Зелена и достъпна градска среда" на ОПРР:

 

 
 Проект за организацията на строителството на площад "Свобода" и пешеходен достъп до сградите:  изтегли 
 

 Проект за реконструкция на централния площад "Свобода" и разширение на  пешеходна  зона:

   

 


 Проект за обновяване и благоустрояване на  парк "Юкя"


 

 

Проект за рехабилитация на ВиК - мрежите в град Търговище по ОПОС:

 

 

  

 


 

 Осигурена е площадка за опасни и едрогабаритни отпадъци от домакинствата

 

Община Търговище сключи договор с фирма „Марекс” ООД за безвъзмездно предаване на разделно събирани отпадъци от домакинствата, в т.ч. опасни и едрогабаритни. Това е във връзка с изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от Закона за управление на отпадъците.

Площадката, на която ще  приемат тези отпадъци от гражданите, се намира в промишлената зона на  град Търговище, ул. „Железничарска”, срещу фирма „Гласко”.

Прилагаме списък на отпадъците - изтегли

 


 

Изготвен е график за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване в община Търговище

 

Община Търговище сключи договор с „Елтехресурс” АД за организиране, изграждане и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Мобилни екипи на фирмата подизпълнител „Сплавкомерс” АД започват събиране на заявки от гражданите за непотребна и ненужна електрическа и електронна техника и уреди.

 

Записване на телефони: 0800 14 100, 0887 77 19 73 и e-mail: order@makmetal.eu

 

Автомобил на фирмата ще минава по адреси да събира заявеното непотребно оборудване на 21 число от всеки месец.

Услугата е безплатна.

 

Прилагане на график за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване 

 

Идеи за функционално интегриране на бившия военен терен на 45 тутраканска корпусна артилерийска бригада в границите на град Търговище:

 

 

 


 

План за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) на Община Търговище, изготвен в рамките на ангажиментите по подписано Споразумение на кметовете (Covenant of Mayors) с централен офис в гр. Брюксел:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

НОВО В САЙТА

 Информация

за изпълнението на бюджета на община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и т. 3 на чл. 137 от Закона за публичните финанси за периода от 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г.

Изтегляне


Заповед във връзка с опасността от пожари през есенно-зимния сезон - изтегли
 
Заповед за зимната подготовка в община Търговище 2014/2015 г. - изтегли
 
Заповед за определяне районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване в община Търговище през 2015 г. - изтегли

 


 

 

Конкурс за химн на читалищата в община Търговище - изтегли 


 

Заповед № 3-0-32/28.07.2014 година - ЧИ на ПУП - ПРЗ на гр.Търговище, в обхват на УПИ IV,V,VI в кв.122 и РУП за УПИ III, V,VI в кв.122.

Заповед

РУП - 1

РУП - 2

План за регулация

План за застрояване

 


 Отчет за  изпълнението на бюджета на община Търговище за 2013 г.

 

 Допълнителна информация по докладна записка 08-00-116

Приемане на уточнен план към 31.12.2013 г. и отчет за изпълнението на бюджета на Община Търговище за 2013 г.


 

Отчет на Община Търговище във връзка с изпълнението на Годишния план за младежта 2013 г. - изтегли

Таблица

 

 

 


 ОТЧЕТ НА  МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  - изтегли 2011 г изтегли 2012 г., изтегли 2013 г.

 


 

СТРАТЕГИЯ
за управлението и разпореждането с общинска собственост
за периода 2012 – 2015 г. 

 

 

 

                                                  /повече информация в раздел "Икономическо развитие" - "Проекти и програми"/

 


                                                  Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2011 - 2016 г.


 

 
  Програма за опазване на околната среда на община Търговище 2009 - 2014 
  За теглене

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com