TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хоратаЧетвъртък, 27 ноември 2014 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон", на който гражданите могат да се обаждат с въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения/8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/

0882 100 612 – „Горещ телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Форум „Модерна и устойчива инфраструктура в Търговище” 
НОВИНИ

Фотоизложби за еврофинансирането организира ОИЦ - Търговище

Фотоизложби на реализирани проекти с финансовата подкрепа на еврофондовете, които ОИЦ – Търговище подреди в петте общини на област Търговище, ще останат за безплатни посещения и през първата седмица на декември - съобщиха от ОИЦ.

В Търговище снимките са експонирани в стъклените витрини на централната градска част, встрани на I ОУ „Христо Ботев“. 30-те цветни фотопана представят изпълнението на европроекти, чиито бенефициенти в програмния период 2007-2013 г. са общинската администрация, фирми и граждански организации. В Попово и Омуртаг изложбата е подредена в градските читалища, в Антоново на стъклените витрини на общинската администрация, а в Опака – в залата на кооперация „Прогрес 94“.

Изложбите бяха подготвени и реализирани в рамките на националната инициатива на мрежата „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020“ и бяха официално открити на 24 ноември 2014 г.

ОИЦ – Търговище организира в допълнение и кръгли маси, на които направи равносметка на постигнатото с европейски средства през изминалия програмен период и представени новите възможности за финансиране на проекти по оперативните програми до 2020 г. В периода 2007-2013 г. в област Търговище са реализирани 141 проекта, на обща стойност над 154 млн. лв./Информация от ОИЦ Търговище


2014-11-27
Фотоизложби за еврофинансирането организира ОИЦ - Търговище
2014-11-25
Марчела-Василена Димитрова отново със злато
2014-11-25
Скулпторът Илия Иванов с изложбата:"Сафо или Островът на фантазиите"
2014-11-25
На 28 ноември 2014 г., 19 часа: Официална церемония за годишните награди на най-успешните читалища за 2014 г.
2014-11-25
"Друга история на най-голямата война" с представяне в Търговище
ПРЕДСТОЯЩО
АКТУАЛНО

 

Кметът на община Търговище д-р Красимир Мирев

кани търговищката общественост, представителите на бизнеса и НПО

на публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Търговище за 2015 г.

Обсъждането ще се състои  на 28.11.2014 г., петък, в 15.00 часа в заседателна зала

„Христо Самсаров” в Община Търговище.

Материалите за публичното обсъждане са публикувани в  сайта на Община Търговище www.targovishte.bg.

Покана - изтегли

Приходи по проектобюджета на Община Търговище за 2015 г.

Разходи по дейности и функции по проектобюджет 2015 на Община Търговище

Проект за финансиране на  капиталови разходи на Община Търговище за 2015 г.

 


 

 

 

Протокол от заседание на комисията по стипендиите по Наредбата за условията и реда за стимулиране на децата и младежите с изявени дарби от община Търговище, от 13 октомври 2014 г. - изтегли

  

 Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

 На основание чл.9, ал.2 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, се обявява допълнителен прием на заявления, които документи ще бъдат приемани от 01.11.2014 г. до 30.11.2014 г. в деловодството на общината. Заявленията са по образец - видно от приложенията на Правилника.

13.10.2014 г.

 

 

 

 

 

Община Търговище обявява свободни работни места по Проект “Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства” :
акушерка – 1 бр., гинеколог – 1бр., медиатори – 2бр., медицински сестри – 2 бр., лекари-педиатри – 4 бр., логопед – 1 бр., специален педагог – 1 бр., стоматолог – 1бр. Условията за участие в конкурса, задание за работа и обхват на услугата са публикувани в приложенията. 
Срокът за подаване на професионални автобиографии е до 20.11.2014 г.

  

 

План на благоустрояването на кв. 192 в Търговище - изтегли

Детска площадка1 в кв. 192 в Търговище - изтегли

Детска площадка2 в кв. 192 в Търговище - изтегли

 


 

 

 По схема BG161PO001/1.4-09/2012  "Зелена и достъпна градска среда" на ОПРР:

 

 
 Проект за организацията на строителството на площад "Свобода" и пешеходен достъп до сградите:  изтегли 
 

 Проект за реконструкция на централния площад "Свобода" и разширение на  пешеходна  зона:

   

 


 Проект за обновяване и благоустрояване на  парк "Юкя"


 

 

Проект за рехабилитация на ВиК - мрежите в град Търговище по ОПОС:

 

 

  

 


 

 Осигурена е площадка за опасни и едрогабаритни отпадъци от домакинствата

 

Община Търговище сключи договор с фирма „Марекс” ООД за безвъзмездно предаване на разделно събирани отпадъци от домакинствата, в т.ч. опасни и едрогабаритни. Това е във връзка с изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от Закона за управление на отпадъците.

Площадката, на която ще  приемат тези отпадъци от гражданите, се намира в промишлената зона на  град Търговище, ул. „Железничарска”, срещу фирма „Гласко”.

Прилагаме списък на отпадъците - изтегли

 


 

Изготвен е график за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване в община Търговище

 

Община Търговище сключи договор с „Елтехресурс” АД за организиране, изграждане и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Мобилни екипи на фирмата подизпълнител „Сплавкомерс” АД започват събиране на заявки от гражданите за непотребна и ненужна електрическа и електронна техника и уреди.

 

Записване на телефони: 0800 14 100, 0887 77 19 73 и e-mail: order@makmetal.eu

 

Автомобил на фирмата ще минава по адреси да събира заявеното непотребно оборудване на 21 число от всеки месец.

Услугата е безплатна.

 

Прилагане на график за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване 

 

Идеи за функционално интегриране на бившия военен терен на 45 тутраканска корпусна артилерийска бригада в границите на град Търговище:

 

 

 


 

План за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) на Община Търговище, изготвен в рамките на ангажиментите по подписано Споразумение на кметовете (Covenant of Mayors) с централен офис в гр. Брюксел:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

НОВО В САЙТА

 Информация

за изпълнението на бюджета на община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и т. 3 на чл. 137 от Закона за публичните финанси за периода от 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г.

Изтегляне


Заповед във връзка с опасността от пожари през есенно-зимния сезон - изтегли
 
Заповед за зимната подготовка в община Търговище 2014/2015 г. - изтегли
 
Заповед за определяне районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване в община Търговище през 2015 г. - изтегли

 


 

 

Конкурс за химн на читалищата в община Търговище - изтегли 


 

Заповед № 3-0-32/28.07.2014 година - ЧИ на ПУП - ПРЗ на гр.Търговище, в обхват на УПИ IV,V,VI в кв.122 и РУП за УПИ III, V,VI в кв.122.

Заповед

РУП - 1

РУП - 2

План за регулация

План за застрояване

 


 Отчет за  изпълнението на бюджета на община Търговище за 2013 г.

 

 Допълнителна информация по докладна записка 08-00-116

Приемане на уточнен план към 31.12.2013 г. и отчет за изпълнението на бюджета на Община Търговище за 2013 г.


 

Отчет на Община Търговище във връзка с изпълнението на Годишния план за младежта 2013 г. - изтегли

Таблица

 

 

 


 ОТЧЕТ НА  МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  - изтегли 2011 г изтегли 2012 г., изтегли 2013 г.

 


 

СТРАТЕГИЯ
за управлението и разпореждането с общинска собственост
за периода 2012 – 2015 г. 

 

 

 

                                                  /повече информация в раздел "Икономическо развитие" - "Проекти и програми"/

 


                                                  Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2011 - 2016 г.


 

 
  Програма за опазване на околната среда на община Търговище 2009 - 2014 
  За теглене

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com