TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Събота, 30 юли 2016 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Анкетно проучване-Според Вас имат ли служителите в администрацията възможност за осъществяване на корупционни действия и кои?
Анкетно проучване-Случвало ли се е служител от администрацията да Ви поиска пари или друг вид нематериална облага /извън нормативно определените тарифи/ за предоставяне на административна услуга?
Национална програма за енергийна ефективност на много фамилни жилищни сгради
Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Търговище
Форум „Модерна и устойчива инфраструктура в Търговище”
 
НОВИНИ

Кметът на община Търговище поздрави

участниците в школата по програмиране

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров днес се срещна с участниците в безплатната школа по програмиране, която се проведе от 18 до 29 юли в Професионалната гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов”.

Школата е организирана със съдействието на софтуерната фирма SAP Labs България, която е сред водещите в страната и подкрепя ученици и студенти. Сред лекторите са абитуриентът от икономическата гимназия Теодор Вълчев, който спечели Националната олимпиада по информационни технологии, както и Калоян Иванов от Търговище, третокурсник в Софийския университет.

Д-р Димитров се запозна и разговаря с участниците в Школата, които са ученици от 5 до 12 клас. Те домонстрираха разработките си за игра «Морски шах», които са подготвили в рамките на занятията.

Стоян Велев, мениджър развойна дейност и иновации в компанията организатор, съобщи, че Търговище има много талантливи деца, които имат бъдеще в сектора. В националната академия на фирмата му, от 20 ученици от страната, 3 са били от Търговище. До академията стигат най-изявените деца от цяла България. Това е една от причините за провеждане на школата в града.

„Опитваме се да насърчаваме и мотивираме студенти и ученици да се развиват в сферата на програмирането. То дава възможности за добра реализация и доходи на европейско ниво, позволявайки да работиш от всяка точка на света”, коментира Велев.

Кметът на Търговище поздрави участниците и организаторите. Покани фирмата отново да инициира такива обучения за младите хора в Търговище. Д-р Димитров подчерта, че общинското ръководство подкрепя всички инициативи, насочени към успешно професионално ориентиране и реализиране на младите хора, разкриването на извънучилищни форми за обучения и занимания, които ги стимулират и им създават навици за творческо мислене.


2016-07-29
Кметът на община Търговище поздрави участниците в школата по програмиране
2016-07-29
Започват кърпежи на пътя Мировец - Певец
2016-07-28
Община и родители заедно ще се грижат за храната в детските градини в Търговище
2016-07-28
Започва изграждане на „пробива Катрафилов” с 1,5 млн. лв.
2016-07-28
Немски инвеститор иска терени от Община Търговище за модерно предприятие със 150 работни места
 
АКТУАЛНО

Ваканция в Търговище

предложения:

изтегли 


График за оросяване на улиците  в  Търговище през 2016 г. - изтегли

График за миене на улици в град Търговище - изтегли

График за механизирано косене по общинската пътна мрежа - изтегли


 

Заповед за контрола по водоспасителната дейност в община Търговище  - изтегли

Заповед за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горските територии на община Търговище - изтегли

Заповед за предприемане на мерки по предотвратяване разпространението на заболяването „Заразен нодуларен дерматит” при едрите преживни животни - изтегли


Заповед  за  правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите - изтегли


Заповед за предприемане на превантивни действия  за  намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на община Търговище при усложнена  зимна обстановка през сезон 2015 – 2016 г. - изтегли


Регламент на конкурса за най-привлекателно междублоково пространство - изтегли


Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища - изтегли

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от сухопътни войски - изтегли

Обява за конкурс за вакантни войнишки длъжности във Военновъздушните сили - изтегли

Обява за набиране на кандидати за включване в курс по военна подготовка - изтегли


Обява за набиране на кандидати за доброволчески формирования - изтегли


 

Актуализиран общински план за развитие на община Търговище 2014-2020 г.

Актуализирана програма за реализация на актуализиран Общински план за развитие на община Търговище 2014-2020 г.


 

Проверка на размера на дължимите местни данъци и такси

 

Проверката се извършва и от раздел еУслуги.

Данните за задълженията са до 2015 г. Предстои годишно облагане за 2016 г.


Указания:
1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант - "Продължете към този уеб сайт";
2. ПИН можете да получите лично от МДТ - Търговище.

 


График на детските градини в Търговище през лятото на 2016 г. - изтегли

Правила за прием в детските градини в община Търговище 2016 г. - изтегли 

Правила за ползване на базата за отдих и спортен риболов на яз. "Пресиян", община Търговище - изтегли

Заповед за извеждане на домашните любимци - кучета, на разходка - изтегли

 


Заповед за определяне районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване в община Търговище през 2016 г. -

изтегли


 

Общински план за интегриране на ромите 2015 - 2020 г. - изтегли

 


 

 

ОТЧЕТ НА  МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  - изтегли 2011 г изтегли 2012 г., изтегли 2013 г., изтегли 2014 г.

 

 


                                               

  Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2011 - 2016 г.

 


 

 Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016-2020 г.

План за развитие на социалните услуги в община Търговище за периода 2016 г. – 2017 г.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


О Б Я В А

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, общинска собственост съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една година.

Право на участие в търга имат всички лица, които поемат задължението да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

Цена на тръжната документация – 10,00 лв./ с ДДС /

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозита – до 12:00 часа на 29.08.2016 г. Срок за подаване на предложение за участие до 16:00 часа на 29.08.2016 г. в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Търговище, работно място № 5 или № 6.

Търгът ще се проведе на 30.08.2016 г. от 10:00 часа  в зала 74 на Общината.

 Допълнителна информация – на тел. 0601 6-86-72 и  в стая № 81 в сградата на Общината.

 Заповед З-ОП-33/28.07.2016 година за обявяване на публичен търг - изтегли цялата заповед


 Списък на допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността началник отдел ГРАО

 Списък на недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността началник отдел ГРАО

 Списък на допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността началник отдел НПО


 Община - Търговище, гр. Търговище, 7700, пл. “Свобода”телефон 0601/ 6 87 00на основание чл. 14 от НПКДС и  Заповед № З-01-461/07.07.2016 г. на Кмета на Община Търговище

 ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността: НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  „Гражданска регистрация и административно обслужване” към дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване” в Общинска администрация – Търговище.

  Заявление за участие в конкурс - изтегли

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС - изтегли

 


ОБЯВЛЕНИЕ - изтегли цялото обявление

Община - Търговище, гр. Търговище, 7700, пл. “Свобода”телефон 0601/ 6 87 00на основание чл. 14 от НПКДС и  Заповед № З-01-462/07.07.2016 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

за длъжността: НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  „Нормативно-правно обслужване” към дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване” в Общинска администрация – Търговище.

  

 Заявление за участие в конкурс - изтегли

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС - изтегли

 


  ЗАПОВЕД № З-ОП-31 - - изтегли цялата заповед

 

гр. Търговище, 08.07.2016 г.  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в съответствие чл.3, ал. 1, т. 1, чл. 9, ал. 1, т. 3, чл. 10, ал. 1, т. 3, чл. 12, ал. 1 от същата Наредба, и съобразно чл. 114, ал. 1 от Закона за горите,
 ЗАПОВЯДВАМ:


1. Откривам процедура за извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на 293 плътни куб. м. дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище, по кметства, пенсионерски клубове по населените места и други обекти на територията на община Търговище, посочени в приложения график. Средно превозно разстояние – 25 км. товарно направление. Дължина на секциите на дървесината - 1 (един) метър. 

 


     

 

З А П О В Е Д № З-01-42721.06.2016 г.  

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и Писмо изх. № АО-02-2423/13.06.2016 г. на директора на ОД „Земеделие”, за настъпил етап „восъчна зрялост” в развитието на посевите от житни култури – изтегли цялата заповед

 


   

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

     По повод предстоящите чествания на 80-та годишнина от изграждането на храм „Св. Йоан Рилски“ в Търговище и 130-та годишнина от рождението на Митрополит Андрей Нюйоркски, от Архиерейското наместничество  отправят молба към нашите съграждани за съдействие  при изготвянето  на алманах  и  фотоизложба, свързани със събитието. Те ще съдържат снимков материал за църковната и обществена дейност на Митрополит Андрей и живота в църквата „Св. Йоан Рилски“ в Търговище.

 

 

 

    Молбата към съгражданите ни е, ако разполагате със снимки  от  личните си архиви, свързани с църквата – от строежа й до наши дни, или имате фотоси от дейността на Митрополит Андрей в Търговище, да ги предоставите за дигитализиране в храм „Св. Йоан Рилски“.

 

 

 

    Материалите Ви ще бъдат върнати – подчертават от Архиерейското наместничество.

 

 
    Г  Р  А  Ф  И  К НА СМЕНИТЕ В ПОЧИВНА БАЗА ГР. БАЛЧИК ЗА СЕЗОН  ЛЯТО 2016 год. ПРИ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ            ПЪРВА СМЯНА            - от 20.07.2016 г. до 29.07.2016 год.  

 

 

 

     ВТОРА СМЯНА            - от 31.07.2016 г. до 09.08.2016 год.  

 

 

 

     ТРЕТА СМЯНА             - от 11.08.2016 г. до 20.08.2016 год.  

 

 

 

     ЧЕТВЪРТА СМЯНА    - от 22.08.2016 г. до 31.08.2016 год.  

 

 

 

     ПЕТА СМЯНА              - от 02.09.2016 г. до 11.09.2016 год.                    За повече информация - тел. 0601 / 68 662 в Община Търговище      
  ЗАПОВЕД № З-01-366/ 26.05.2016 г.  

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и в изпълнение на Решение № 211/31.05.1993 година на Министерски съвет на Република България, за честване 2 юни - Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, съгласно разпоредбите на чл.34 от „Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и въздушна опасност" и Заповед на Областния управител на Област Търговище с цел организирано и безпрепятствено провеждане на тренировката на 02.06.2016 година изтегли цялата заповед

 


ЗАПОВЕД № З-01- 365/26.05.2016 г.
 
 
 
 
 
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.31, ал.2, т.2 и т.11 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Търговище и чл.11, т.1 и т.3 от Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (обн. ДВ, бр.26 от 30.03.1993 г.) и постъпило писмо с вх. № 32-00-156/17.05.2016 г. на Директора на РИОСВ- гр. Шумен - изтегли цялата заповед

    

С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 


        СПИСЪК НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ, ИЗТЕГЛЕН В ПРИСЪСТВИЕТО НА НОТАРИУС НА 11.05.2016 г.       

 


Кметът на община Търговище Уведомява собствениците и ползвателите на водни обекти и всички жители на общината, че в изпълнение разпоредбите на Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, с цел осигуряване безопасността на водните обекти и предотвратяване на инциденти и нещастни случаи е издал своя заповед № З-01-346 / 14.05.2016 г., с която: 1. Забранява къпането във всички водни обекти на територията на общината, освен в разрешените по реда на чл.4 и чл.5 от Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи. 2. Задължава собствениците и ползвателите на водни обекти в срок до 20.05.2016 г. да поставят съответните забранителни, предупредителни и информационни знаци по реда на чл.8 и чл.9 от Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, след което да упражняват непрекъснат контрол за спазване на забраната за навлизане във водните обекти с цел къпане, плуване и практикуване на водни спортове. 3. Задължава изпълнителите на строителни работи на територията на общината да вземат всички необходими мерки за обезопасяване на извършваните изкопи с оглед евентуалното им обрушаване или напълване с вода. 4. Възлагa на специалисти от общинска администрация, на кметовете на кметства и на кметските наместници да извършват периодични проверки по спазване разпоредбите на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, като ги упълномощава да съставят актове за нарушения по реда на чл.27 от тази наредба. Кметът на общината призовава всички граждани стриктно да спазват ограниченията по т.1 и да упражняват граждански контрол по изпълнение на задълженията по т.2 и т.3. „Горещият телефон” за връзка с отговорните длъжностни лица в общинска администрация е: 0601 6 35 85.  

 

  


   С П И С Ъ К НА ОДОБРЕНИТЕ СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ  КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ/ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК ПО ПРОЕКТ „НОВИ ХОРИЗОНТИ” С П И С Ъ К  НА  КАНДИДАТИТЕ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ/ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК ПО ПРОЕКТ „НОВИ ХОРИЗОНТИ”, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДСТАВЯТ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР

 

Списък на класираните кандидати за длъжност "Рехабилитатир/кинезетерапевт" за социалната услуга "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в гр. Търговище"

 

 

Списък на класираните кандидати за длъжност "Психолог" за социалната услуга "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в гр. Търговище"

 

 

Списък на класираните кандидати за длъжност "Здравен работник" за социалната услуга "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в гр. Търговище"

 


 

 

Протокол за разпределение на мери и пасища, общинска собственост за стопанската 2016/2017 година, публикуван на 13 април 2016 година

      

 

 

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ С КАНДИДАТИТЕ ЗА  „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” 

 

ПО ПРОЕКТ „НОВИ ХОРИЗОНТИ

 

 

 

 

 

 

 

 


 Списък на кандидати за личен асистент/социален асистент/домашен помощник по проект "Нови хоризонти"


 

 

 

 

 

 

 

Изготвени са списъците на класираните потребители и резервите за ползване на социалните услуги личен, социален асистент и домашен помощник.  

 

 

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изпълнението на проект на Община Търговище за изграждане на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" и сключен договор №: BG05M9OP001-2.002-0182-C001 «Нови хоризонти», по схема "Независим живот" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., финансирана от Европейския социален фонд, уведомяваме всички заинтересовани лица, че след извършен подбор от комисия, назначена със заповед на кмета, са изготвени списъците на класираните потребители и резервите за ползване на социалните услуги  личен, социален асистент и домашен помощник. Същите са поставени на мястото за обяви и съобщения пред входа на общината и можете да изтеглите от тук:  

 

 

 

 

Списък на класираните потребители

 

 

 

 

 

 

 

Списък на резервите за потребители


 

 

 

 

 

 

Община Търговище има сключен договор с „Елтехресурс” АД за организиране, изграждане и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Мобилни екипи на фирмата подизпълнител „Сплавкомерс” АД започват събиране на заявки от гражданите за непотребна и ненужна електрическа и електронна техника и уреди.  

 

 Записване на телефони: 0800 14 100, 0887 77 19 73 и e-mail: order@makmetal.eu

 

 Автомобил на фирмата ще минава по адреси да събира заявеното непотребно оборудване на 21 число от всеки месец.  Услугата е безплатна.   

 

Прилагане на график за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Търговище има  сключен   договор и  с фирма „Марекс” ООД за безвъзмездно предаване на разделно събирани отпадъци от домакинствата, в т.ч. опасни и едрогабаритни. Това е във връзка с изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от Закона за управление на отпадъците. 

 

 

 

 

 

 

 

Площадката, на която ще приемат опасни и едрогабаритни отпадъци от гражданите, се намира в промишлената зона на град Търговище, ул. „Железничарска”, срещу фирма „Гласко”.

  Ето 

 

 

списък

 

  на отпадъците.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Строителните отпадъци, образувани от ремонтна дейност от домакинствата в община Търговище до 1 куб.м., се извозват по график. За тях не се заплаща такса от гражданите, само ако са в рамките до 1 куб.м. Заявките се подават до общинска администрация- Търговище, която изготвя график за тяхното събиране по адреси. Заявките се събират през цялата седмица, като през последния работен ден се извършва и самото прибиране на отпадъците от фирмата, ангажирана с извозването.  

 Заявки се приемат на тел. 0601/ 68 686; 68 658, като е необходимо предоставяне на точен адрес , име и фамилия, както и тел.за връзка със заявителя.

 

 
     

          


     Идеи за функционално интегриране на бившия военен терен на 45 тутраканска корпусна артилерийска бригада в границите на град Търговище:        Изтегли обяснителна записка    


      План за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) на Община Търговище, изготвен в рамките на ангажиментите по подписано Споразумение на кметовете (Covenant of Mayors) с централен офис в гр. Брюксел:       


  

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com