TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Четвъртък, 25 август 2016 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Анкетно проучване-Според Вас имат ли служителите в администрацията възможност за осъществяване на корупционни действия и кои?
Анкетно проучване-Случвало ли се е служител от администрацията да Ви поиска пари или друг вид нематериална облага /извън нормативно определените тарифи/ за предоставяне на административна услуга?
Национална програма за енергийна ефективност на много фамилни жилищни сгради
Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Търговище
Форум „Модерна и устойчива инфраструктура в Търговище”
 
НОВИНИ

Насрочено е публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Търговище за 2015 г.

На 28.08.2016 г., четвъртък, от 16.00 часа в зала „Христо Самсаров” в Община Търговище ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Търговище за 2015 година.
Над 48 млн. лв. е стойността на бюджета за 2015г., който е бил разпределен по различни дейности. Отчетът за неговото изпълнение е заверен без забележки, според одитно становище на Сметна палата. Подробна информация за постъпилите и разходвани средства ще бъде изнесена от заместник-кмета Валентин Велчев.
Кметът на община Търговище и председателят на Общински съвет Търговище канят жителите на града, представители на бизнеса, НПО и цялата търговищка общественост да включат в публичното обсъждане и се запознаят подробно с отчета за изпълнението на средствата.
Всички материали по темата са публикувани на сайта на Община Търговище: www.targovishte.bg.


2016-08-24
13 000 кубика дърва за огрев за физически лица осигуряват в община Търговище
2016-08-24
Насрочено е публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Търговище за 2015 г.
2016-08-22
Кметът на Търговище изпрати сигнал до екоинспекцията за пяна, излизаща от канализация в кв. Въбел
2016-08-22
Започна ремонтът и на общинските пътища в Търговище
2016-08-19
Кметът поздрави Дневен център „Дар” по случай осмата им годишнина
 
АКТУАЛНО

 

ПОКАНА

за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Търговище  за 2015 г.

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и Заповед №З-01-581/16.08.2016 г., кметът на Община Търговище и председателя на Общински съвет Търговище, канят жителите на Община Търговище, представители на бизнеса, НПО и цялата търговищка общественост на обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Търговище за 2015 година.
Публичното обсъждане ще се проведе на 25.08.2016 година, четвъртък, от 16.00 часа в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище.
Материалите по публичното обсъждане са публикувани на сайта на Община Търговище www.targovishte.bg. 

Хатидже Алиева
Председател
на Общински съвет - Търговище

Изтегляне на поканата

 

Отчет

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Отчет за средства от европейски съюз на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд

Отчет за средства от Европейски Съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция (РА) към ДФ Змеделие

Разчет за финансиране на капиталовите разходиПо повод предстоящите чествания на 80-та годишнина от изграждането на храм „Св. Йоан Рилски“ в Търговище и 130-та годишнина от рождението на Митрополит Андрей Нюйоркски, от Архиерейското наместничество  отправят молба към нашите съграждани за съдействие  при изготвянето  на алманах  и  фотоизложба, свързани със събитието. Те ще съдържат снимков материал за църковната и обществена дейност на Митрополит Андрей и живота в църквата „Св. Йоан Рилски“ в Търговище.    

 Молбата към съгражданите ни е, ако разполагате със снимки  от  личните си архиви, свързани с църквата – от строежа й до наши дни, или имате фотоси от дейността на Митрополит Андрей в Търговище, да ги предоставите за дигитализиране в храм „Св. Йоан Рилски“.

 Материалите Ви ще бъдат върнати – подчертават от Архиерейското наместничество.


Ваканция в Търговище

предложения: изтегли 


Г  Р  А  Ф  И  К

 

НА СМЕНИТЕ В ПОЧИВНА БАЗА ГР. БАЛЧИК ЗА СЕЗОН  ЛЯТО 2016 год.

ПРИ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ    

ПЪРВА СМЯНА            - от 20.07.2016 г. до 29.07.2016 год.

  

ВТОРА СМЯНА            - от 31.07.2016 г. до 09.08.2016 год.

 

  

ТРЕТА СМЯНА             - от 11.08.2016 г. до 20.08.2016 год.

 

  

ЧЕТВЪРТА СМЯНА    - от 22.08.2016 г. до 31.08.2016 год.

  

ПЕТА СМЯНА              - от 02.09.2016 г. до 11.09.2016 год.

 

За повече информация - тел. 0601 / 68 662 в Община Търговище      

 

 

 

 

 

 

 

  


График на детските градини в Търговище през лятото на 2016 г. - изтегли

Правила за прием в детските градини в община Търговище 2016 г. - изтегли 

Правила за ползване на базата за отдих и спортен риболов на яз. "Пресиян", община Търговище - изтегли

Заповед за извеждане на домашните любимци - кучета, на разходка - изтегли


График за оросяване на улиците  в  Търговище през 2016 г. - изтегли

График за миене на улици в град Търговище - изтегли

График за механизирано косене по общинската пътна мрежа - изтегли

Заповед за определяне районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване в община Търговище през 2016 г. -

 изтегли

 


Заповед за контрола по водоспасителната дейност в община Търговище  - изтегли

Заповед за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горските територии на община Търговище - изтегли

  Протокол за разпределение на мери и пасища, общинска собственост за стопанската 2016/2017 година, публикуван на 13 април 2016 година

Заповед на областна дирекция "Земеделие" за откриване на процедура за доброволни споразумения  - изтегли   

 

Проверка на размера на дължимите местни данъци и такси

 

 

 

Проверката се извършва и от раздел еУслуги.

Данните за задълженията са до 2015 г. Предстои годишно облагане за 2016 г.


Указания:
1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант - "Продължете към този уеб сайт";
2. ПИН можете да получите лично от МДТ - Търговище.

  


 

Община Търговище има сключен договор с „Елтехресурс” АД за организиране, изграждане и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

 

Мобилни екипи на фирмата подизпълнител „Сплавкомерс” АД започват събиране на заявки от гражданите за непотребна и ненужна електрическа и електронна техника и уреди.  

 

Записване на телефони: 0800 14 100, 0887 77 19 73 и e-mail: order@makmetal.eu

 

 Автомобил на фирмата ще минава по адреси да събира заявеното непотребно оборудване на 21 число от всеки месец.  Услугата е безплатна.   

  

 Прилагане на график за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване

 

 

 


 

Община Търговище има  сключен   договор и  с фирма „Марекс” ООД за безвъзмездно предаване на разделно събирани отпадъци от домакинствата, в т.ч. опасни и едрогабаритни. Това е във връзка с изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от Закона за управление на отпадъците. 

 

 

Площадката, на която ще приемат опасни и едрогабаритни отпадъци от гражданите, се намира в промишлената зона на град Търговище, ул. „Железничарска”, срещу фирма „Гласко”.

 

 

 

Ето списък на отпадъците.

 


      

 Строителните отпадъци, образувани от ремонтна дейност от домакинствата в община Търговище до 1 куб.м., се извозват по график. За тях не се заплаща такса от гражданите, само ако са в рамките до 1 куб.м. Заявките се подават до общинска администрация- Търговище, която изготвя график за тяхното събиране по адреси. Заявките се събират през цялата седмица, като през последния работен ден се извършва и самото прибиране на отпадъците от фирмата, ангажирана с извозването.

 

 

 Заявки се приемат на тел. 0601/ 68 686; 68 658, като е необходимо предоставяне на точен адрес , име и фамилия, както и тел.за връзка със заявителя.

  


Общински план за интегриране на ромите 2015 - 2020 г. - изтегли

 


  

ОТЧЕТ НА  МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  изтегли 2011 г изтегли 2012 г., изтегли 2013 г.изтегли 2014 г.

  


  

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2011 - 2016 г.

 


Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016-2020 г.

План за развитие на социалните услуги в община Търговище за периода 2016 г. – 2017 г.

 


Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Търговище  2014 - 2020 г. /окончателен вариант/  

              


Актуализиран общински план за развитие на община Търговище 2014-2020 г.

Актуализирана програма за реализация на актуализиран Общински план за развитие на община Търговище 2014-2020 г.       


 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ  2014 -2020 г.

 

  

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 2014-2020 г.

 

    

 


         Идеи за функционално интегриране на бившия военен терен на 45 тутраканска корпусна артилерийска бригада в границите на град Търговище:       

         Изтегли обяснителна записка    

 


 

      План за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) на Община Търговище, изготвен в рамките на ангажиментите по подписано Споразумение на кметовете (Covenant of Mayors) с централен офис в гр. Брюксел:       

 


  

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com