TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2015


ISO 14001:2015Петък, 21 септември 2018 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
Анкета за име на т.нар. "пробив Катрафилов"
 
 
АКТУАЛНО
Публични дискусии
 
Седмичен културен календар
 
Цялостна схема за разполоагане на преместваеми обекти и съоръжения за първа зона - централна градска част
 
Интерактивна карта с ГИС функционалност на общия устройствен план на Община Търговище
 
Анкетно проучване-Според Вас имат ли служителите в администрацията възможност за осъществяване на корупционни действия и кои?
Анкетно проучване-Случвало ли се е служител от администрацията да Ви поиска пари или друг вид нематериална облага /извън нормативно определените тарифи/ за предоставяне на административна услуга?
Национална програма за енергийна ефективност на много фамилни жилищни сгради
Форум “Модерна и устойчива инфраструктура в Търговище”
 
 
НОВИНИ

Прехвърляне собствеността и поддръжката на 15 водни обекта на държавата предлага Община Търговище

Общо 15 водни обекта, които са публична общинска собственост, но се нуждаят от сериозни средства за поддръжка и експлоатация, да се предоставят на новосъздаденото Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири". Това ще предложи на Общинския съвет кметът на Търговище д-р Дарин Димитров.

Докладната, с описа на обектите и мотивите, е публикувана на сайта на Общината. Тя ще бъде разгледана от комисиите към Съвета и на сесия.

Предложението включва безвъзмездно прехвърляне на 5 язовира и 10 водни обекта, класифицирани по нормативите като „друг воден терен”. Това са вече негодни язовири. Някои са заблатени, други пресушени или с липсващи стени и т.н. Сред язовирите са тези в землищата на селата Александрово, Голямо Ново, Цветница, Макариополско, Пресиян.

Най-много средства са нужни за ремонти на язовира в Пресиян, който има повреди по преливника, в резултат на висока вълна, която разруши част от него. 5-6 години вече Общината кандидатства за отпускане на средства за ремонта на съоръжението пред Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, но такива не се осигуряват. Въпреки състоянието на обекта, до момента не са допуснати произшествия. С течение на времето, нужните 350000 лв. се увеличават, а поддръжката става изключително затруднена.

Тъй като язовирите са стратегически обекти, беше дадена възможност Общините да прехвърлят на държавата тези, които не могат да поддържат в нужното техническо и експлоатационно състояние. За целта е създадено Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири”, което ще поеме привеждането им в нужното състояние или ликвидирането им съобразно законовите изисквания.

Прехвърлянето на обектите, за поддръжка и експлоатация от страна на държавата, ще даде възможност за гарантиране на доброто им техническо състояние и недопускане на бедствия и аварии, застрашаващи живота и здравето на населението.


2018-01-18
Кметът на община Търговище направи публичен отчет за втората година от мандата си
2018-09-21
Прехвърляне собствеността и поддръжката на 15 водни обекта на държавата предлага Община Търговище
2018-09-21
53 маломерни паралелки са сформирани през новата учебна година в Търговище
2018-09-20
Актуализират глобите в Наредбата за обществения ред в Търговище след протест на прокуратурата
2018-09-19
Кметът поздрави екипа на Защитеното жилище в Лиляк за 10 години от създаването му
 
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com