TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хоратаНеделя, 21 септември 2014 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Заместник- кметове
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон", на който гражданите могат да се обаждат с въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения/8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/

0882 100 612 – „Горещ телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

ЗАМЕСТНИК - КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА

   

Диян Русев Дечев       

заместник - кмет


икономическа политика, общинска собственост, местни данъци и такси, обществени поръчки, образование и култура

 тел. 0601 68 650, e-mail -  dian_dechev@abv.bg                                        

Роден на  24.04.1952 г.

Професионален опит:

06/2007 - 11.2011 г. - директор на клон "Информационно обслужване" АД

02/2006 - 06/2007 г. - управител на "Енигма ком" ООД - Търговище

2004 - 2006 г. - мениджър продажби ЕТ "Ровел-Д - П. Дечева"

2000 - 2003 г. - заместник - кмет на Община Търговище

1997 - 2000 г. - ръководител сектор кредитиране "Пощенска банка" АД, клон Търговище

1995 - 1997 г. - зам. директор на клон, директор на клон на Първа частна банка АД - Търговище

1989 - 1995 г. - директор на Техникума по икономическа информатика - Търговище

1987 - 1989 г. - гл. специалист в Община Търговище

1984 - 1987 г. - зам. директор на Националния  детски комплекс "Ястребино"

1983 - 1984 г. - гл. специалист в Окръжен съвет Търговище

1981 - 1983 - зам. директор на СОУ "Д. Йорданов" - Омуртаг

1976 - 1981 г.  - учител по физика в СОУ "С. Велчев" - Омуртаг

Образование и обучение:

1994 - 1995 г.

Стопанска академия - Свищов - Финансов и банков мениджър

1972 - 1976 г. - Софийски университет "Св. Климент Охридски" - магистър по физика и математика

 
 
 
 

 

         

Емине Феимова Якубова      

заместник - кмет

земеделие, транспорт, търговия, социални дейности, младежки дейности  и спорт

тел. 0601 68 714, e-mai - yakubova.e@targovishte.bg

 

    

 Родена на 2 април 1976 г.

Професионален опит: 1 март 2010 - 11. 2011 г.  - главен  счетоводител и финансов контрольор ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Стеврек, община Антоново, НУ "Д-р Петър Берон" с. Изворово, община Антоново

28.09. 2001 - 1.01. 2010 г. - главен счетоводител Областна управа - Търговище

2. 01. 1998 г. - 27.09.2001 г. - счетоводител ЕТ "Алек Пластик - Алек Желев" - Търговище

Образование и обучение: 1995 - 2000 г. - Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов - специалност "Счетоводство и контрол" - магистър

1991 - 1995 г. - Техникум по икономическа информатика - Търговище - икономист, оператор на ЕИМ

 

 Свилен Добрев Василев

заместник - кмет

 ТСУ и евроинтеграция

тел. 0601 68 650

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com