TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Сряда, 02 декември 2015 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Директори на дирекция
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0879 917071 – „Зелен телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ

МИЛКО ПЕТРОВ

Директор на Дирекция "Финансово - счетоводна"
тел: 0601 68660 / e-mail: petrov.m@targovishte.bg

 


 

арх. ДИАНА СТЕФАНОВА-ТУЗСУЗОВА

Главен архитект
тел:
0601 68737 / e-mail: stefanova.d@targovishte.bg

 


 

 инж. 

Директор на Дирекция "Инвестиции, екология и ТСУ"  и главен инженер                                                         

 тел: 0601 68651

 


 

АННА ПАНОВА

Главен счетоводител
тел: 0601 68680 / e-mail: panova.a@targovishte.bg

 


РАЯ МАТЕВА

 Главен юрисконсулт

тел: 0601 68646 / e-mail: mateva.r@targovishte.bg

 


 

ДИАН ЦОНЕВ 

Директор на Дирекция "Административно-информационно обслужване"

тел: 0601 68 730

 


 

 

 СТАНИСЛАВА ЙОРДАНОВА

Директор на Дирекция "Местни данъци и такси"

тел.: 0601  687 32

 

  


 

 

ПЛАМЕН ПЕТРОВ

Директор на Дирекция  Икономическа политика, общинска собственост и евроинтеграция  

тел: 0601 6 86 12


 

 

ЕМЕЛ ИСУФОВА

Директор на Дирекция "Земеделие, транспорт и социални дейности"

тел: 0601 68 

 


 

ПАВЛИНА ИВАНОВА

Началник на Центъра за административно обслужване

тел: 0601 68711 / e-mail: georgieva.p@targovishte.bg

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com