TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Събота, 28 март 2015 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Кметове на кметства и наместници
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон", на който гражданите могат да се обаждат с въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения/8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/

0882 100 612 – „Горещ телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
С П И С Ъ К
на кметовете на кметства и кметските наместници в ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ за мандат 2011-2015 година

с. Алваново

Христина Атанасова

тел.: 06025 – 2222

с. Александрово
Хюсеин Халилов Хюсеинов
тел.: 06020 – 2330

с. Баячево
Мехмед Мехмедов Хасанов
тел.: 06063 –2 222

с. Бистра
Стилиян Димитров Стоянов
тел.: 06065 –2 222

с. Братово
Ахмед Мехмедов Ахмедов
тел.: 06068 – 2224

с. Божурка
Гюлтен Раимова Хасанова
тел.: 06068 –2 222

с. Буйново
Невзие Рагубова Халилова
тел.: 06066 – 222

с. Буховци

Здравка Николаева Бонева
тел.: 06021 – 222

с. Вардун
Николай Алексиев Славов
тел.: 06028 – 2222

с. Васил Левски
Димитър Иванов Йорданов
тел.: 06069 – 222

с. Голямо Ново
Нилюфер Хамди Хаджиибрямолу
тел.: 06064 – 222

с. Гол. Соколово
Алиме Салиева Ахмедова
тел.: 06021 – 2222

с. Горна Кабда
Гюнер Байрамалиев Халилов
тел.: 06006 –2 210

с. Давидово
Сергей Йорданов Петров
тел.: 0601 6 7292

с. Драгановец
Адем Ахмедов Адемов
тел.: 06003 – 2522

с. Дралфа
Колю Христов Иванов
тел.: 06027 – 2300

с. Дългач
Алиш Мустафов Льотин
тел.: 06029 –2 360

с. Здравец
Христо Христов Маринов
тел.: 06023 – 2215

с. Копрец
Зиля Мехмедова Ахмедова
тел.: 06003 – 2325

с. Кошничари
Денчо Тодоров Денчев
тел.: 06027 – 2422

с. Кралево
Хикмет Мехмедов Ахмедов
тел.: 06067 – 2222

с. Кръшно
Мустафа Руфат Ахмед
тел.: 06027 – 2400

с. Лиляк

Живко Антонов 
тел.: 06020 – 2222

с. Ловец
Димитър Стеф. Алексиев
тел.: 06029 – 2240

с. Макариополско
Петър Пенчев Петров
тел.: 06026 – 2222

с. Маково
Мехмед Фаик Елебашъ
тел.: 06004 –2 222

с. Миладиновци
Салих Мусов Дживгов
тел.: 06004 - 2266

с. Мировец
Кольо Янков Колев
тел.: 06026 - 2620

с. Момино
Кяшиф Исмаилов Алиев
тел.: 0601  6 40 98

с. Надарево
Мехмед Исмаил. Мехмедов
тел.: 06029 - 2222

с. Овчарово
Себахатин Нас. Зюлкярние
тел.: 06060 - 2222

с. Осен
Живко Йорданов Илиев
тел.: 06029 -2 245

с. Острец
Кольо Димитров Кръстев
тел.: 06029 - 2364

с. Пайдушко
Фатме Ахмедова Мехмедова
тел.: 06068 - 2223

с. Певец
Димитър Атанасов Стефанов
тел.: 06063 - 2333

с. Подгорица
Хюсеин Салиев Хюсеинов
тел.: 06023 - 2222

с. Преселец
Николинка Стефанова Желева
тел.: 06003 - 2222

с. Пресиян
Шюкрие Хасанова Ахмедова
тел.: 06006 -2 222

с. Пресяк
Аптула Ахмед Аптула
тел.: 06066 - 2265

с. Пробуда
Герасим Маринов Христов
тел.: 06022 - 2222

с. Пролаз
Елшан Саидов Мехмедов
тел.: 06028 - 2219

с. Ралица
Тошко Денев Николов
тел.: 06007 - 2222

с. Разбойна
Севгин Мустаф. Мустафов
тел.: 6 39 09

с. Росина
Юлия Мирославова Христова
тел.: 06027 -2226

с. Руец
Байрамали Муст.Черкезов
тел.: 06024 - 222

с. Съединение
Тотьо Петров Тотев
тел.: 06002 -2 222

с. Стража
Рухан Хасанов Хюсеинов
тел.: 06062 - 2222

с. Твърдинци
Ридван Ниязиев Сейфуллов
тел.: 06066 - 2219

с. Търновца
Райме Ахмедова Адемова
тел.: 06003 - 2322

с. Цветница
Исмаил Мустафов Мустафов
тел.: 06006 - 2322

с. Черковна
Айрие Аптулова Чаушева
тел.: 06001 -2 222

кв. Въбел-спец.
Янка Христова Илиева
тел.:0601  6 40 34

кв. Бряг-спец.
Екатерина Ив. Кумпелова
тел.: 0601 6 72 74

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com