TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Събота, 29 август 2015 / ОКОЛНА СРЕДА-Значими аспекти по околната среда
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон", на който гражданите могат да се обаждат с въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения/8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/

0882 100 612 – „Горещ телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Значими аспекти по околната среда

Община Търговище се стреми да намали вредно въздействие върху околната среда и да постигне
по-добри резултати за нейното опазване, спазвайки принципите, които са заложени в
Политиката по околна среда с внедрената Система по качество и околна среда, съгласно изискванията на
международните стандарти ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.Ние идентифицирахме аспекти по околната среда за всички процеси и дейности,
които можем да управляваме, на които можем да въздействаме.
На база разработена методикаОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ОПРЕДЕЛИ КАТО
ЗНАЧИМИ АСПЕКТИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА:
 

ЗНАЧИМ АСПЕКТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Емисии в атмосферния въздух Замърсяване на атмосферата
Управление на отпадъците Замърсяване на околната среда

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com