TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Събота, 13 февруари 2016 / ДОСТЪП ДО
ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ-ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОСТЪП ДО
ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0879 917071 – „Зелен телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

 ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 Заявлението за достъп до обществена информация може да подадете в Центъра за административно обслужване, работно място  5. 
Образецът на заявлението може да изтеглите   оттук.

Приемането на устни запитвания се извършва от юрисконсулт, водещ приема на граждани (Приемна на кмета, ЦАО).
Телефон за контакт: 0601/68664 - Тодор Тодоров

Лица, компетентни да вземат решение за предоставяне или отказ на достъп до обществена информация, са определени в  Заповед на Кмета З-01-239/26.03.2013 г.  

Работно време на Център за административно обслужване: от 8.30 ч. до 17.00 ч. (от понеделник до петък)

e-mail: obshtina@targovishte.bg

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в община Търговище

 

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на  обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя

Закон за достъп до обществена информация

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com