TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Четвъртък, 02 април 2015 / ДОСТЪП ДО
ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ-ОТЧЕТ
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон", на който гражданите могат да се обаждат с въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения/8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/

0882 100 612 – „Горещ телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Годишни  отчети за предоставяне на достъп до обществена информация


  

 

2010  
година

2011
 година

2012
година

2013
година

2014 година

Постъпили заявления за достъп до обществена информация

Брой

Брой

Брой

Брой

Брой

От граждани

13

20

14

30

31

От журналисти

0

0

0

 

0

От фирми

12

6

1

4

0

От неправителствени организации

2

1

2

4

4

ОБЩО

27

27

17

36

35

Вид на заявлението

Брой

Брой

Брой

Брой

 Брой

Писмени заявления

26

26

15

33

 33

Устни заявления

0

0

0

0

 0

Заявления по електронен път

1

1

2

3

 2

ОБЩО

27

27

17

36

 35

Вид на информацията

Брой

Брой

Брой

Брой

 Брой

Официална информация

3

3

1

12

   9

Служебна информация

24

24

16

24

 26

ОБЩО

27

27

17

36

 35

Взети решения за:

Брой

Брой

Брой

Брой

 Брой

Предоставяне на пълендостъп до обществена информация

24

17

12

25

 22

Препращане

0

2

0

0

 0

Частичен достъп

2

2

3

7

 4

Отказ (засяга интересите на трето лице и няма неговото изрично съгласие за предоставяне на исканата обществена информация)

1

2

2

2

 2

Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през последните 6 месеца

0

0

0

0

 0

Неуточнена информация -Община Търговище не разполага с исканата информация

0

4

0

2

 7

ОБЩО

27

27

17

36

 35

Срок за издаване на разрешението за достъп до обществена информация

Брой

Брой

Брой

Брой

 Брой

Веднага

0

0

0

0

 0

В 14 дневен срок

27

25

12

33

 34

В законоустановения срок
след удължаването му

0

2

5

3

 1

След срока

0

0

0

0

 0

ОБЩО

27

27

17

36

 35

Теми, по които е искана обществена информация

Брой

Брой

Брой

Брой

 Брой

Упражняване на права или законни интереси

0

3

0

 0

 0

Процес на вземане на решения

1

18

0

10

5

Отчетност на институцията

 

15

0

3

8

 1

Други

11

6

14

18

 29

ОБЩО

27

27

17

36

 35

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com