TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хоратаПонеделник, 22 септември 2014 / ОКОЛНА СРЕДА-Регистър на площадки за предаване на отпадъци
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон", на който гражданите могат да се обаждат с въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения/8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/

0882 100 612 – „Горещ телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

  

 

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСА, СТЪКЛО, ХАРТИЯ И КАРТОН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ.3, Т.14 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

1.Площадка за предварително третиране на отпадъци от опаковки, управлявана от фирма „ Екокомерс” ЕООД, находяща се в Община Търговище, гр.Търговище, промишлена зона / в съседство с бивша бирена фабрика и Кауфланд/

Лице за контакти: Василена Михайлова – управител, тел. 0601/6 36 37; факс: 0601/6 36 37; моб.0889 19 98 19, e-mail: vasilena_mihailova@abv.bg;

 

 

2.Площадка за предварително третиране на отпадъци от опаковки, представлявана от фирма „Север Харт Груп” ЕООД, находяща се в Община Търговище, гр. Търговище, Индустриална зона / бивше АПК/ , в ПИ № 73626.504.55.1;

Лице за контакти: Методи Методиев – управител, тел.0601/2 67 00; моб. 0885 913 615; e-mail: metom@gbg.bg;

Седалището на фирмата е с адрес гр. Шумен, ул.”Парчевич” №18,вх.4,ап.9

 


 

От 2011 г. Община Търговище има сключен договор с организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ . В град Търговище са разположени над 100 бр. точки и контейнери за събиране на НУБА.

През 2013  г. предстои проектиране на площадки за третиране на следните отпадъци:

-     Площадка за компостиране на растителни отпадъци;

-     Площадка за третиране на строителни отпадъци;

-     Площадки за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

 


Изготвен е график за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване в община Търговище

 

 

 


 

 

 

 

Община Търговище сключи договор с „Елтехресурс” АД за организиране, изграждане и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

 

Мобилни екипи на фирмата подизпълнител „Сплавкомерс” АД започват събиране на заявки от гражданите за непотребна и ненужна електрическа и електронна техника и уреди.

Записване на телефони: 0800 14100, 0887 77 19 73 и e-mailorder@makmetal.eu

Автомобил на фирмата ще минава по адреси да събира заявеното непотребно оборудване на 21 число от всеки месец.

Услугата е безплатна.

 

 

 

 

Прилагане на график за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com