TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2015


ISO 14001:2015Събота, 24 март 2018 / ТРАНСПОРТ-Транспорт
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 Справка за проведени от Община Търговище обществени поръчки за възлагане на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт и сключени договори за тях


СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2016 година


СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2015 година


Информация за обществения превоз на пътници в община Търговище

Разписание на автобусните линии:

Вътрешноградска автобусна линия № 3

Вътрешноградска автобусна линия № 4

Вътрешноградска автобусна линия № 4A

Вътрешноградска автобусна линия № 5

Вътрешноградска автобусна линия № 6

Вътрешноградска автобусна линия № 10

Вътрешноградска автобусна линия № 11

Вътрешноградска автобусна линия № 13

 

Шест  са превозвачите, определени за изпълнители  в резултат на проведената обществена поръчка, с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 14 обособени позиции”.

Те са следните:

- за „вътрешноградска автобусна линия № 4 и вътрешноградска автобусна линия № 4А” изпълнител е „ТЪРГОВИЩЕ АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД;

 -   за „вътрешноградска автобусна линия № 6; Търговище – Бряг – Съединение” изпълнител е „А-ТУР” ЕООД;

   -   за „вътрешноградска автобусна линия № 5”, изпълнител  е „А-ТУР” ЕООД;

  -   за „вътрешноградска автобусна линия № 3”, изпълнител е „ЕКО - ТРАНС” ООД;

  -   за „вътрешноградска автобусна линия №10; вътрешноградска автобусна линия № 11”, изпълнител е „ЕКО - ТРАНС” ООД;

 -   за  „вътрешноградска автобусна линия №13”, изпълнител е ЕТ „АГРИВ – Сезгин Басриев”;

  -  за „Търговище – Драгановец; Търговище – Росина – Кошничари; Търговище – Овчарово” ,  изпълнител е „А-ТУР” ЕООД;

  - за „Търговище – Кралево; Търговище – Дългач”,  изпълнител е „ТЪРГОВИЩЕ АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД;

 - за „Търговище – Миладиновци; Търговище – Попово”, изпълнител е „ТЪРГОВИЩЕ АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД;

  - за  „Търговище – Ловец - Надарево; Търговище – Певец - Надарево”, изпълнител ЕТ „ПАНЧЕВ – Митко Панчев”;

 -  за „Търговище – Пайдушко – Търговище; Търговище – Пайдушко; Търговище – Твърдинци”, изпълнител е „ТЪРГОВИЩЕ АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД;

  - Търговище - Омуртаг”, изпълнител  е „Кеми Транс - 99” ЕООД;

 - За „Търговище - Буховци; Разград - Търговище”, е определен за  изпълнител ЕТ „ПАНЧЕВ – Митко Панчев”.

 Предложените цени на билетите от страна на кандидат – превозвачите са формирани на база пътникокилометър за междуселищните  линии и цена на билет за  градските линии, според  Наредба №3 /2005 г. за условията и реда  за предоставяне на средствата за субсидиране на превоза на пътници.

Съгласно Наредба №2/2006 г. и ПМС 66/ 1991 г. за определяне минималните размери на намаление на превозните цени на автомобилния транспорт на някои  групи граждани, пониженията в стойността на билетите са задължителни, както следва:

-          в градския транспорт за пенсионерите по възраст – с 20 % от цената на билета.  При учащите – с 30 %.

-          в междуселищния транспорт пенсионерите и учащите са с 20 % намаление на билета.

-        Децата до 7 г. възраст, ползващи градските линии, са със 100 % намаление срещу издадена абонаментна карта. В междуселищния транспорт билетът им е безплатен.

-          При децата от 7 до 10 г. в  извънградския транспорт снижението в цената на билета е 50 на сто.

Карти за вътрешноградския транспорт се издават от един превозвач и важат за всички линии на всички транспортни фирми.

За учащи в Търговище карти издават от „Еко транс” ООД,

За пенсионери – от „Търговище Автотранспорт „ ЕООД

За ветерани и военноинвалиди – от „Търговище Автотранспорт „ ЕООД

В междуселищния транспорт всеки превозвач издава отделни карти за обслужваната линия.

Досега възлагането на линии ставаше по реда на чл. 17 от Наредба№2 /2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. От 10 юни 2011 г.,  с промяна на наредбата, общественият превоз задължително се възлага по ЗОП или Закона за концесиите при предвиждане компенсиране на превозвачите от републиканския бюджет.

Ето защо в процедурите до 2011 г. общинските съвети  утвърждаваха съгласно чл. 19 на Наредба №2/2002 г. критерии за класиране, включващи социални облекчения. Тогава в конкурсите, Общините като възложители имаха право да поставят изисквания за социални облекчения при пътуване на определена категория граждани – пенсионери, учащи и др. Поради тази причина намаленията досега бяха значителни. С влизане в сила на измененията в Наредба №2/2002 г. , възложителите нямат право да изискват от превозвачите по-големи намаления от тези, регламентирани в Наредба №2/2006 г. и ПМС 66/ 1991 г. За своя сметка транспортните фирми могат да правят и по-големи намаления, ако считат това за икономически целесъобразно. 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com