TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Сряда, 25 май 2016 / ОКОЛНА СРЕДА-Решения на МОСВ, РИОСВ и други институции
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0879 917071 – „Зелен телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

2016 г.

05.01.2016- Становище по Екологична оценка № ШУ-1-1/2015 г. на Общ устройствен план /ОУП/ на община Търговище.

Изтегляне

 

2015 г.

05.06.2015 г. - Решение на РИОСВ-Шумен за преценяване необходимостта от ЕО на „Програма за управление на отпадъците на Община Търговище 2015-2020 г." като част от Програма за опазване на околната среда в Община Търговище 2015-2020 г.

Изтегляне

 

2014 г.

Решение № ШУ- 25- ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на „ Експо- ХК „ ЕООД- гр. Търговище.

Решение № ШУ- 04-ОС/ 2014 г. за преценяване на вероятна степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение : „ Създаване на орехова градина „ в ПИ № 021018 в землището на село Пролаз.

Решение № ШУ-22-ПР/2014 Г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на „ ТАЙФУН – БГ” ООД.

 Решение № ШУ-22-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение.

Решение № ШУ-04-ЕО/2014 на МОСВ за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, публикувано на 25 юни 2014 г.

 

2013 г.

Решение № ШУ-34-ПР/2013 за преценяване на необходинмостта от извършване на ОВОС, публикувано 16.10.2013

Решение № ШУ-03-ЕО/2013 за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за бивше военно поделение

Решение № ШУ-25-ПР/2013 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

2012 г.

Решение № ШУ - 34 - ПР/2012 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решение № ШУ - 33 - ПР/2012 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решение № ШУ - 31 - ПР/2012 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Разрешение №ШУ- 28 - ПР/2012 г. за проучване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Разрешение 265 на МИЕТ за проучване на строителни материали, подземни богатства в землището на с. Кралево, община Търговище

Решение №ШУ - 24 - ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решение №ШУ - 23 - ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Разрешение 274 на МИЕТ за проучване на строителни материали, подземни богатства в землищата на с. Пайдушко и Лиляк 

Решение №ШУ - 19 - ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решение №ШУ - 17- ПР/2012 г. за преценяване на необходимоста от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решение №ШУ-10- ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Разрешение 193 на МИЕТ за проучване на строителни материали, подземни богатства в землището на с. Ловец, община Търговище

Решение №ШУ - 14-ПР/2012г. - за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда


2011 г.

           

             Решение №ШУ - 35 - ПР/2011 г. - за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

             Решение №ШУ-31-ПР/2011 г. - за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

             Решение №ШУ-33-ПР/2011 г. - за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

             Решение №ШУ-26-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

              Решение №ШУ-22-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

             Решение №ШУ-24-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

              Решение №ШУ-19-ПР/2011г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда

              Решение №ШУ-02-ПР/2011г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

              Решение №ШУ-11-ПР/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 г

        .         Решение №ШУ- 37 – ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху  околната среда

                  Решение №ШУ-25-ПР/2010г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

               На основание чл.62 ал 1 от Закона за Водите, директорът на басейнова дирекция Черноморски район ОБЯВЯВА инициатива  на СН "Вардун", гр. Търговище


 2009 г

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com