TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хоратаЧетвъртък, 05 март 2015 / ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ-Публични регистри
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон", на който гражданите могат да се обаждат с въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения/8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/

0882 100 612 – „Горещ телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Публични регистри


За теглене:

        ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост, публикуван на 27 май  2014

 
           ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

             Списък на категоризираните обекти в Община Търговище -  заведения за хранене и развлечения 2010 година

             Актове за общинска собственост по МРРБ

         Декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ, подадени 2013 година
         Декларации по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ, подадени към 15 ноември 2013 година
         Декларации по чл. 12, т. 1 на кметски наместници, мандат 2011 - 2015
          Декларации по чл. 2, т. 2 на кметски  наместници, мандат 2011 - 2015

Регистър на подадени декларации по чл. 12,  т. 1  от ЗПРКИ за 2009 година
Регистър на подадени декларации по чл. 12,  т. 2  от ЗПРКИ за 2009 година
Регистър на подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ за 2010, 2011, 2012  година
Регистър на подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ за 2013 година

 

Публичен регистър за  сключени сделки по ЗПСК  до 2008 година

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com