TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Четвъртък, 30 юни 2016 / ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ-Търгове
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Заповед №З-ОП-25/8.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост

 

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дървета, общинска собственост – орехи, череши и ябълки за срок до прибиране на реколтата в землища на Общината.

Цена на тръжната документация – 15 лв./ с ДДС/

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозита – до 12:00 часа на 27.06.2016 г. Срок за подаване на предложение за участие до 16:00 часа на 27.06.2016 г. в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Търговище, работно място № 5.

Търгът ще се проведе на 28.06.2016  г. от 09:00 часа  в зала 74 на Общината.

Допълнителна информация – на тел. 0601 6-86-72 и  в стая № 81 в сградата на Общината.

 

 

  


 

Община Търговище обявява търг с явно наддаване за отдаване под аренда на общински земеделски земи.

Търгът ще се проведе на 26.05.2016 г. в зала № 74 в сградата на Община Търговище.

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозита – до 12 00 часа на 25.05.2016 г. в стая № 61, ет. 3

Срок за подаване на предложение за участие - до 16.00 часа на 25.05.2016 г. в Центъра за административно обслужване, работно място № 5.

Цена на тръжната документация – 15 лв. с ДДС.

Допълнителна информация – на тел. 6-86-72 и в стая № 81, ет. 4 в сградата на Общината.


 

Заповед за провеждане на  публичен търг  с  явно  наддаване  за  отдаване под аренда на следните земеделски земи - изтегли

 

На 15.03.2016 г. от 11 часа в зала 74 на Община Търговище ще се проведе търг с тайно наддаване под наем на терени- изтегли


На  10.11.2015 г. от 10,00 ч. в зала №74 на Общината ще се проведе публичен търг с тайно наддаване - изтегли обява


 На 30.09.2015 г. от 10,00 ч. в зала № 74 на Общината ще се проведе публичен търг с тайно наддаване - 

 

изтегли обява

 

 

 

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

на основание заповед № З-ОП-45 от 10.06.2015 г. 


 

Заповед за отдаване под аренда на земеделски земи - изтегли

 

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество,

публикувани на 24 март 2015 г.


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество,

публикуван  на 23 март 2015 г.


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване на наемане на общинско имущество

на основание заповед № З-ОП-18 от 17 март 2015 г. на кмета на община Търговище


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

 на основание заповед № З-ОП-10 от 11.02.2015 г. на кмета на община Търговище


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

на основание заповед № З-ОП-103 от 02.09.2014 г. на кмета на община Търговище


 

Заповед З-ОП-109/16.09.2014 г. за определяне на изпълнител за товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев и технологична дървесина от горските територии, собственост на община Търговище

ДОКУМЕНТАЦИЯ, публикувана на 28 август 2014 г. - Изтегли документацията

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ И ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Документацията съдържа:
1.Копие от Заповед З-ОП-100/28.08.2014 г.
2.Условия за изготвяне на офертите и провеждане на открития конкурс
3.Административни сведения - по образец
4.Декларации - по образец
5.Заявление за участие - по образец
6.Образец на оферта
7.Проект на договор


Обява за жребия за поставяне на агитационни материали - изтегли

26 август 2014 г.


 

ЗАПОВЕД за прекратяване на открития конкурс, публикувана на 14 август 2014 г.

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

ОБЯВЯВА
ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев и технологична дървесина от горските територии, собственост на Община Търговище

 

 

 

Изтегли документацията
Обявата е публикувана на 22 юли 2014 г.


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

 публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество 

 

Изтегли

 

 

 

 

 15.07.2014 г.

 

 

 


 

 Заповед

 

Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета – общинска собственост 

Изтегли


 

 ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

публичен търг  с тайно наддаване за наемане на общинско имущество - изтегли 

20 юни 2014 г.


 

О Б Я В А

 

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на общински земеделски земи в землищата на Община Търговище.

Цена на тръжната документация – 10 лв. с включен ДДС.

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозита – до 12.00 часа на 10.05.2014 г.  Срок за подаване на предложение за участие до 16.00 часа на 10.05.2014 г. в Центъра за информационно обслужване на населението, работно място № 5.

Търгът ще се проведе на 12.05.2014 г. от 9,00 часа в зала 74 на Общината.

Допълнителна информация – на тел. 6-86-72 и в стая № 81 в сградата на Общината.


 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

 

 

 

 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи за срок от четири стопански години.

 

 

 

Изтегляне

 

 

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

 

публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общинско имущество

 

Изтегляне

 

21.03.2014 г.

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

 

публични търгове с тайно наддаване за отдаване на общинско имущество

 

Изтегляне

 

11.03.2014 г.

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

ОБЯВЯВА

 

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

на основание заповед № З-ОП-11 от 18.02.2014 г. на кмета на Община Търговище

 

 

 

 

 

  Изтегляне

 

19.02.2014 г.


 

ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ


ОБЯВА

 

за публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-ОП-145 от 04.12.2013 г. на кмета на Община Търговище

 

 

 

          Изтегляне   

4.12. 2013 г.


 

ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ

 

ОБЯВА

 

 

за публични търгове с тайно наддаване на общинско имущество на основание
заповед № З-ОП-
144 от 04.12.2013 г. на кмета на Община Търговище

 

 

        Изтегляне

4.12.2013 г.


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

ОБЯВА

 

На 28 ноември 2013 г., от 14 часа, в зала 74 на Община Търговище да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти.

 

            Изтегляне


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА ОГРЕВ И ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА

Изтегляне


                                                                   ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ

                                                                             ОБЯВЯВА

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на следните общински имоти в землището на гр. Търговище в тяхната съвкупнаст, за срок от десет стопански години.

Изтегляне

 

11.10.2013 г.


 

                                            О   Б   Я   В   А

 

         Община Търговище със Заповед на кмета на община Търговище № З-ОП-124/11.10.2013 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на общински земеделски и селскостопански постройки.

         Цена на тръжната документация 10.00 лв. Срок за закупуване на тръжна документация 1530 часа на 30.10.2013 г.

         Срок на представяне на предложенията за участие в търга до 1600 часа на 30.10.2013 г., в Центъра за информационно обслужване на населението-работно място 5.

         Търгът ще се проведе на 31.10.2013г. от 1000 часа в зала № 74 в сградата на Общината.

 

 

         Допълнителна информация -  стая № 81 и тел: 6-86-72.

 

 

 

 

11.10. 2013 г.


 

ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество

на основание заповед № З-ОП-121 от 08.10.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

 

 

 

9.10.2013 г.

 

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВАВА

публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество

на основание заповед № З-ОП-119 от 07.10.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

 

 

 8.10.2013 г.

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен търг с тайно наддаване за наемане на общински обект

 

на основание заповед № З-ОП-120 от 07.10.2013 г. на кмета на община Търговище

  

 8.10.2013 г.


 

 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

ОБЯВЯВА

 

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

 

на основание заповед № З-ОП-110 от 16.09.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 17.09.2013 г.


 

    О   Б   Я   В   А

 

 

       Община Търговище със Заповед на Кмета на Община Търговище № З-ОП-96/22.08.2013 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на общински земеделски и селскостопански постройки.

          Цена на тръжната документация 10,00 лв. Срок за закупуване на тръжна документация - 1530 часа на 12.09.2013 г.

          Срок на представяне на предложенията за участие в търга до  1600 часа на 12.09.2013 г., в Центъра за

информационно обслужване на населението-работно място 5.

          Търгът ще се проведе на 13.09.2013г. от 1000 часа в зала № 74 в сградата на Общината.

          Допълнителна информация -  стая № 81 и тел: 6-86-72.


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 ОБЯВЯВА

 публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество

 

 

 

 

 

 

на основание заповед № З-ОП-90 от 13.08.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

 

Изтегляне

 

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 ОБЯВЯВА

публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество

 

 

 

 

 

 

на основание заповед № З-ОП-92 от 13.08.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

 

Изтегляне

 

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 ОБЯВЯВА

 публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-ОП-91 от 13.08.2013 г. на кмета на община Търговище

Изтегляне


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

 

на основание заповед № З-ОП-89 от 13.08.2013 г. на кмета на община Търговище

Изтегляне

 

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

публично оповестен конкурс на 18 юли 2013 г.  от 10 часа в зала 74 на Община Търговище

  Изтегляне

 Дата на публикация: 21 юни 2013 г.

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 

ОБЯВЯВА

На 10 юни 2013 г. предстоят  публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

        Изтегляне

Дата на публикация: 20 май 2013 г.


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 

ОБЯВЯВА

Търг с тайно наддаване 

         Изтегляне


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

 Публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-ОП-29 от 22.04.2013 г. на кмета на Община Търговище, на 31.05. 2013 г. от 10 часа в зала 74 на общинската администрация.

         Изтегляне

Дата на публикация: 22.04.2013 г.


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ОБЯВЯВА

Публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-ОП-20 от 20.03.2013 г. на кмета на Община Търговище
Дата на публикация: 22.03.2013 г.

            Изтегляне


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ


         
  ОБЯВА

Публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество
на основание заповед № З-ОП-8 от 20.02.2013 г. на кмета на Община Търговище

Изтегляне

публикувана на 21.02.2013


               ОБЯВА


Публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество
на основание заповед № З-ОП-124 от 07.11.2012 г. на кмета на Община Търговище

Изтегляне


ОБЯВА

НА 12.10. 2012 г. в зала 74 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж - изтегли


ЗАПОВЕД/ 3-01-765  за определяне на изпълнител за извършване на дейността - изтегли

ЗАПОВЕД/24.09. 2012 г.

открит конкурс за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от горски територии, собственост на Община Търговище в неселените места на общината - изтегли

заявление за участие, график за извозване, проект на договор, декларация, условия за изготвяне на офертите с подпис


ЗАПОВЕД/ 5.09. 2012 г.

за откриване на процедура за извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев и технологична дървесина от временен горски склад в горски територии, собственост на Община Търговище по кметства, детски градини, пенсионерски клубове по населени места и други обекти на територията на община Търговище - изтегли

Документация - график, условия за изготвяне на офертите + сканиран подпис

                               проект на договор, декларация, заявление 


 

                 ОБЯВА

 

 

 

  Публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-ОП-96 от 27.08.2012 г. на кмета на община Търговище -

изтегли

 

 

 


 

 

                ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

                  Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи в   землищата на Община Търговище.

 

 

 

 

  Цена на тръжната документация – 10 лв.

 

 

 

 

  Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозита – до 15.30 часа на 19.07.2012г. Срок за подаване на               предложение за участие до 16.00 часа на 19.07.2012г. в Центъра за информационно обслужване на населението, работно място № 5 или 6.

 

 

 

 

  Търгът ще се проведе на 20.07.2012г. от 10,00 часа в зала 74 на Общината.

 

 

 

 

  Допълнителна информация – на тел. 6-86-72 и в стая № 44 в сградата на Общината.

 

 

 

 

 

 

 


 

ОБЯВА

 

 

                Публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

 

 

 

              на основание заповед № З-ОП-65 от 28.06.2012 г. на кмета на община Търговище -  изтегли

 


 

ОБЯВА

Провеждане на нов публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот - изтегли 

ОБЯВА

Процедура за приватизация, чрез публично оповестен конкурс на един етап на изцяло общинското участие от 100 % в капитала на „Търговище инвест” ЕООД - изтегли


 

ОБЯВА

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост - изтегли


 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен за поставяне на павилион в град Търговище, местност „Борово око” -изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     О   Б   Я   В   А

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Община Търговище обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на общински и училищни земеделски земи в землищата на Община Търговище.

 

 

 

 

                  Срок на закупуване на документите и внасяне на депозита – 1530часа на 24.04.2012г. , подаване на предложения за участие - 1600 часа на 24.04.2012г.в Центъра за информационно обслужване на гражданите, работно място № 5 и № 6.

 

 

 

 

                  Цена на тръжната документация 10,00 лв.

 

 

 

 

 

 

                  Търгът ще се проведе на 25.04.2012г. от 1000 часа в зала № 74 в сградата на Общината.

 

 

 

                  Допълнителна информация - стая № 44 и тел: 6-86-72.

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

На 18 април 2012 г. от 10 часа в зала 74 на Община Търговище ще се състои публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, общинска собственост.

 

 

 

 

изтегли

 

 

 


 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

На 29 март 2012 г. от 10 часа  в зала 74 на Община Търговище ще се състоят публични търгове с тайно наддаване.

 

 

 

 

изтегли

 

 

 


 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

На 23 декември 2011 г. до 12 часа е срокът за подаване на оферти по откритата процедура за определяне на лицензиран оценител за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти и вещи.

 

 

 

 

изтегли

 

 

 


 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

На 12 октомври 2011 г., от 10 часа в зала 28 на Община Търговище ще се състои публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост.

 

 

 

 

изтегли

 

 

 


 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

На 11 октомври 2011 г., от 10.00 часа в зала 28 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общинска вещ - компютърен томограф.

 

 

 

 

изтегли

 

 

 


 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

На 5 октомври 2011 г., от 10.00 часа в зала 28 на Община  Търговище да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти, намиращи с в местността "Кованлъка".

 

 

 

 

изтегли

 

 

 


 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

На 13 септември 2011 г. от 10.00 часа да се проведе в з. 74 на Община Търговище публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

 

 

 

 

изтегли

 

 

 


 

 

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ

 

 

 

 

На 15 юли 2011 г. от 9 часа в зала 74 на Община Търговище - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен в кв. "Запад"2.

 

 

 

 

изтегли

 

 

 


 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

Община Търговище обявява публичен търг на 6 юли 2011 г. от 10 часа в зала 74 на адмитистрацията.

 

 

 

 

изтегли

 

 

 


 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем и на общински ливади.

 

 

 

 

 

изтегли

 

 


 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

На 28 юни 2011 г. от 10 часа в зала 74 на Община Търговище ще се състои публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, частна и публична общинска собственост.

 

 

 

 

изтегли

 

 

 


 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

За провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на бракувани МПС за скрап

 

 

 

 

изтегли

 

 

 


 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

За провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 27 май 2011 г., от 13.30 часа в зала 74 на Община Търговище

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

изтегли

 

 

 


 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

На 12 април 2011 г., от 10 часа в зала 74 на Община Търговище ще се състои публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост.

 

 

 

 

изтегли обявата

 

 

 


 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

На 8 април 2011 г. от 14 часа в зала 74 ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на подемлени имоти, находящи се в местността "Кованлъка".

 

 

 

 

изтегли обявата

 

 

 


 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за продажба на 11585 кг. пшеница, общинска собственост.

 

 

 

 

изтегли обявата

 

 

 


 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

На 28 февруари 2011 г. от 10 часа в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище ще бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост. Обявени са помещения в здравните служби на селата Буйново, Пресяк и Мировец – за стоматологична дейност. Гаражно помещение в СК „Неделчо Камов” за услуги. Отдават се под наем рекламни билбордове, частна общинска собственост, на ъгъла на ул. „Цар Симеон” и ул. „Христо Ботев”, на ул. „Васил Левски” срещу Водното стопанство. Обявен е и търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на павилиони – в кв. „Запад” 2, до бл. 35 за продажба на вестници и канцеларски материали, на бул. „Митр. Андрей” за търговски цели. Предложенията за участие в търга се внасят на работни места 5 и 6 в ЦАО Търговище до 16.30 часа на 25 февруари.

 

 

изтегли обявата

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
през бюджетната 2010 г.

 

 

 

 

Предоставeно за теглене:

 

 

 


 

ОБЯВА

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ОБЯВЯВА
търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество
на основание заповед № З-01-120 от 02.02.2010 г. на кмета на Община Търговище

 

 

 

 

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.
Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 24.02.2010 г. в стая № 61 на общината. Офертите за участие в търга се подават на гише № 7 в Центъра за административно обслужване на общината до 16.30 ч. на 24.02.2010 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът. Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия и присъствието им е задължително.
Търговете ще се проведат на 25.02.2010 г. от 10.00 ч. в зала № 74 в сградата на общината.
Допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6 86 02.

 

 

 

 

Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

ОБЯВЯВА публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-01-1287 от 23.12.2009 г. на кмета на община Търговище Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост представляващи стаи № 4 и № 5 на II-ри етаж в СЗ „Д. Стефанов” с обща площ 30.00 кв.м. със срок за наемане до изтичане мандата на 41-то Народно събрание и начална конкурсна цена – 123.00 лв./год. без ДДС. Срок за наемане на помещенията – до изтичане мандата на 41-то Народно събрание. Конкурсни условия и изисквания към участниците в конкурса: 1. Участниците в конкурса трябва да са парламентарно представени в 41-то Народно събрание или да са получили над едно на сто от действително подадените гласове на последните парламентарни избори. 2. Помещенията да се използват за нуждите на политически партии. 3. В предоставените помещения не може да се осъществява търговска дейност. Върху постигнатите на конкурса наемни цени ще се начислява 20 % ДДС. Цена на конкурските документи – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната конкурсна цена. Краен срок за заплащане на конкурсните документи и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 21.01.2010 г. в стая № 61 на общината. Предложенията за участие в конкурса се подават на гише № 7 в Центъра за административно обслужване на общината до 16.30 ч. на 21.01.2010 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, името/фирмата на участникът, както и неговия адрес. Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на конкурсната комисия и присъствието им е задължително. Разглеждането на предложенията ще се извърши на 22.01.2010 г. от 11.00 ч. в зала № 74 в сградата на общината. За допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6 86 02.

 

 

 


 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

ОБЯВЯВА търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-01-1288 от 23.12.2009 г. на кмета на Община Търговище Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 21.01.2010 г. в стая № 61 на общината. Офертите за участие в търга се подават на гише № 7 в Центъра за административно обслужване на общината до 16.30 ч. на 01.01.2010 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът. Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия и присъствието им е задължително. Търговете ще се проведат на 22.01.2010 г. от 10.00 ч. в зала № 74 в сградата на общината. Допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6 86 02.

 

 

 

 

Предоставeно за теглене:

 

 

 


 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1 от НПУРОИ, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от НПУРОИ, в изпълнение на Решения №№ 18/ 23.09.2008 г., 4/18.12.2008 г., 6/24.04.2009 г., 6, 22, 23 и 24/28.05.2009 г. на Общински съвет – Търговище и Заповед № 3-01-1259/17.12.2009 г. ОБЯВЯВА 1. На 12.01.2010 г. от 10,00 ч. в зала № 74 на Общината ще проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти. За справки и информация отдел “Общинска собственост” етаж ІV стая 83 тел. 6 87 69 Предоставeно за теглене:

 

 

 


 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

ОБЯВЯВА публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-01-1127 от 12.11.2009 г. на кмета на община Търговище За допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6 86 02. Предоставeно за теглене:

 

 

 


 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

ОБЯВЯВА търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-01-1087 от 30.10.2009 г. на кмета на Община Търговище Търговете ще се проведат на 24.11.2009 г. от 10.00 ч. в зала № 74 в сградата на общината. Допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6 86 02. Предоставeно за теглене:

 

 

 


 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

ОБЯВЯВА На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1 от НПУРОИ във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от НПУРОИ и Решения № 25/28.05.2009 г. и № 11/ 30.07.2009 г. на ОбС – Търговище и Заповед № 3-01-917/17.09.2009 г. на кмета на Общината На 09.10.2009 г. от 11,00 ч. в зала № 74 на Общината ще проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС съгласно Решения № 25/28.05.2009 г. и № 11/30.07.2009 г., както следва... За справки и информация отдел “Общинска собственост” етаж ІV стая 83 тел. 6 87 69 Предоставeно за теглене:

 

 

 


 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

ОБЯВЯВА На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от НПУРОИ и Решение № 8/28.05.2009 г. на Общински съвет – Търговище и Заповед № 3-01-903 от 14.09.2009 г. на кмета на Община Търговище ОТКРИВА 1. Процедура за провеждане на пореден публично оповестен конкурс за продажба на следните имоти ... За справки и информация отдел “Общинска собственост” етаж ІV стая 83 тел. 6 87 69 Предоставeно за теглене:

 

 

 


 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ОБЯВЯВА търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-01-915 от 17.09.2009 г. Търговете ще се проведат на 15.10.2009 г. от 10.00 ч. в зала № 74 в сградата на общината. Допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6 86 02. Предоставeно за теглене:

 

 

 


 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1 от НПУРОИ във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от НПУРОИ и Решения № 7/24.09.2009 г. и № 8/ 24.09.2009 г. на ОбС – Търговище и Заповед № 3-01-948/26.09.2009 г. на кмета на Община Търговище ОБЯВЯВА 1. На 16.10.2009 г. от 11,00 ч. в зала № 74 на Общината ще проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС съгласно Решения № 7/24.09.2009 г. и № 8/24.09.2009 г За справки и информация отдел “Общинска собственост” етаж ІV стая 83 тел. 6 87 69 Предоставeно за теглене:

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 2 март 2011 г. от 14 часа в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище ще бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за продажба на 4 поземлени имота в землището на кв. Въбел, като тяхната обща площ е над 33 дка. и цена 67 100 лв. без ДДС. Определеният краен срок за подаване на предложения за участие в търга е 16.30 часа на 1 март, в Центъра за обслужване на гражданите. Повече информация от отдел „Общинска собственост”.

 

 

 

 

 

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com