TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Понеделник, 23 януари 2017 / ОБЯВИ и СЪОБЩЕНИЯ-ОБЯВИ и СЪОБЩЕНИЯ на Община Търговище
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

2016 година


Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" Търговище за разпределяне на масивите за ползване за стопанската 2016/2017 година в землищата на населените места от община Търговище


 

Коледната украса на Търговище ще светне на 6 декември
Конкурс за най-оригинална външна украса и за частни домове

С нови орнаменти и гирлянди ще бъде обогатена коледната украса в Търговище. Общинската администрация задели средства за ремонт на познатите и закупуване на нови светещи елементи, които ще бъдат разположени в централната градска зона. 

В ход е монтирането и на украсата по входните артерии на града, където се поставят светещи фигури. За първи път гирлянди ще греят и около детски площадки в жилищните квартали на Търговище. С поставянето им е ангажирано общинското предприятие „Флора”, което разнообрази използваните досега елементи. Всички те ще светнат на 6 декември-Никулден. По традиция тържеството за запалване светлините на елхата на площад „Свобода” ще бъде на 12 декември от 17 часа.

По повод предстоящите празници, Община Търговище ще организира конкурс за най-интересна, оригинална и разнообразна външна украса. Надпреварата ще бъде в две категории: за търговски обекти, включително заведения, както и за частни домове, които ще преобразят фасадите на сградите и прилежащите им пространства в коледна премяна. 

 Конкурсът ще стартира на 6 и ще приключи на 20 декември. В този период всички желаещи да участват трябва да изпратят снимки на външната украса на електронния адрес на общината:  obshtina@targovishte.bg. Снимките трябва да бъдат придружени с информация за имената, адреса и телефона на участника в конкурса. Наградният фонд е по 200 лева за победителите в двете категории, както и по 100 лева поощрителна награда за техните подгласници.


О Б Я В Л Е Н И Е ОБ-Т-152/15.11.2016 г.

 На основание параграф 4к, ал.7 от Преходнитеи Заключителни Разпоредби на Закона за собствеността и Ползването на земеделски земи, ще се извърши въвод във владение и трасиране на новообразуваните имоти по параграф 4, по следния график:

 

м. „Юкя”                  

 кадастрален район 153, 531           

 дата 01.12.2016 г.

м. „Серсема”          

 кадастрален район 157                    

 дата 02.12.2016 г.

м. „Разбойническа кория”

 кадастрален район 516           

 дата 02.12.2016 г.

м. „Чокя”                

 кадастрален район 330, 332            

 дата 05.12.2016 г.

м.„Чокя”                 

 кадастрален район 151, 150, 532    

 дата 06.12.2016 г.

м. „Драка-Б“

 кадастрален район 155, 156, 209    

 дата 07.12.2016 г.

м.„Драка”          

 кадастрален район 163                    

 дата 07.12.2016 г.

м.„Драка”         

 кадастрален район 160, 161, 162    

 дата 08.12.2016 г.

м.„Драка”         

 кадастрален район164, 165, 168      

 дата 09.12.2016 г.

м.„Драка”        

 кадастрален район 169, 170, 171, 202 

 дата 12.12.2016 г.

м. „Драка”          

 кадастрален район 167, 172, 175     

 дата 13.12.2016 г.

м.„Драка”              

 кадастрален район 173, 175             

 дата 14.12.2016 г.

м.„Кованлък”           

 кадастрален район 180, 201              

 дата 14.12.2016 г.

На посочените дати трасирането на границитеще се извърши 09.00 до 12.00 часа. При лоши метеорологични условия пропуснатиятден в графика се премества съответно за всеки следващ работен ден, считано от 15.12.2016 г.

Въвод във владение и трасиране ще се извършва само на имоти, чиито ползватели са платили утвърдената оценка и са придобили собственост върху тях.

За повече информация може да се свържете със специалистите от дирекция „Икономическо развитие” в Община Търговище на тел.: 06 01/68 625.


Заповед РД-05-4163-01/30.09.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" за разпределение на масивите за ползване за стопанската 2016/2017 г. за землището на с. Макариополско


Във връзка с постъпили заявления в Община Търговище за продажба на дини от земеделски производители, уведомяваме обществеността, че тази година ще се извършва търговия с дини на определени места, утвърдени от Гл. архитект на Община Търговище. Това ще се осъществява при спазване на определени изисквания както към Община Търговище, така и по Закона за храните относно регистрацията им като временен обект към Областна дирекция по безопасност на храните.
Местата за амбулантна (на открито) търговия – продажба на дини за времето от 22.08.2016 г. до , както следва:
I. 1. кв. „Запад” 2, зелена площ срещу бл. 26;
I. 2. ул. „Паисий”, срещу Дом майка и дете, зелена площ;
I. 3. ул. „Братя Миладинови” № 5, зелена площ;
I. 4. ул. „Скопие”, зелена площ срещу магазин „Скопие”
I. 5. ул. „Стефан Караджа”, пред Клуб на пенсионера, зелена площ;
I. 6. Кръстовището на улиците „Хаджи Димитър” и „Епископ Софроний”, зелена площ;
I. 7. ул. „Александър Стамболийски” , зелена площ пред пенсионерски клуб;
I. 8. Кръстовището на ул. „Паисий”и ул. „Шейново”, зелена площ;
I. 9. ул. „Александър Стамболийски” (зелена площ) срещу жилищен блок на ул. „Вит” № 1
I. 10. ул. „Трети март”№ 12, зелена площ;


Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, общинска собственост - изтегли 


 

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен, публична общинска собственост - изтегли


Протокол за разпределение на мери и пасища, общинска собственост за стопанската 2016/2017 година, публикуван на 13 април 2016 година


 Решение № 21 от 19.01.2016 година на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на строителни материали - мергелни глини от находища "Александра" в землището на с. Ловец, на "Тайфун БГ" ООД, Търговище

 


О Б Я В А

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, общинска собственост съгласно чл. 37и , ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една година.

Право на участие в търга имат само животновъди, притежаващи и отглеждащи пасищни животни, регистрирани в интегрираната система на Българската агенция по безопасност на храните.

 Цена на тръжната документация – 10,00 лв./ с ДДС /

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозита – до 12:00 часа на 07.03.2016 г. Срок за подаване на предложение за участие до 16:00 часа на 07.03.2016 г. в Центъра за административно обслужване в

Община Търговище, работно място № 5 или № 6.

Търгът ще се проведе на 09.03.2016 г. от 10:00 часа  в зала 74 на Общината.

Допълнителна информация – на тел. 0601 6-86-72 и  в стая № 81 в Общината.

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com