TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Събота, 30 юли 2016 / ОБЯВИ и СЪОБЩЕНИЯ-ОБЯВИ и СЪОБЩЕНИЯ
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

2016 година

 

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, общинска собственост - изтегли

  


 

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен, публична общинска собственост - изтегли


Протокол за разпределение на мери и пасища, общинска собственост за стопанската 2016/2017 година, публикуван на 13 април 2016 година


 Решение № 21 от 19.01.2016 година на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на строителни материали - мергелни глини от находища "Александра" в землището на с. Ловец, на "Тайфун БГ" ООД, Търговище

 


О Б Я В А

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, общинска собственост съгласно чл. 37и , ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една година.

Право на участие в търга имат само животновъди, притежаващи и отглеждащи пасищни животни, регистрирани в интегрираната система на Българската агенция по безопасност на храните.

 Цена на тръжната документация – 10,00 лв./ с ДДС /

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозита – до 12:00 часа на 07.03.2016 г. Срок за подаване на предложение за участие до 16:00 часа на 07.03.2016 г. в Центъра за административно обслужване в

Община Търговище, работно място № 5 или № 6.

Търгът ще се проведе на 09.03.2016 г. от 10:00 часа  в зала 74 на Общината.

Допълнителна информация – на тел. 0601 6-86-72 и  в стая № 81 в Общината.

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com