TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Вторник, 01 септември 2015 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Председател
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон", на който гражданите могат да се обаждат с въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения/8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/

0882 100 612 – „Горещ телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

СЕВИМ  МЮСТЕДЖЕБ АЛИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЪРГОВИЩЕ

тел. : 0601 6 86 56, e-mail: sevimali@abv.bg


Родена на: 14 март 1973 г.

Трудов стаж: 01.2011 г. - 11. 2011 г.

04.2009 г. - 01. 2010 г.

12. 2006 г. - 04. 2009 г.

08. 2000 г. - 03. 2007 г.

Работила в: Търговска банка Д АД, "Напоителни системи" ЕАД - София - клон Търговище, "Консулт - 2006", Общински съвет - Търговище.

Заемани длъжности: Управител на клон, юрисконсулт, председател на Общински съвет - Търговище

Образование и обучение: 2001 - 2006 г., 1991 - 1997 г.

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"

Придобити квалификации: юрист, магистър химик.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com