TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2015


ISO 14001:2015Неделя, 16 декември 2018 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
НОВИНИ от 2016-02-18

 ОТЧЕТ ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДНИ ОТ МАНДАТА НА КМЕТА Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ И ЕКИПА МУ

 

На пресконференция, на 18.02.2016г., кметът д-р Дарин Димитров и неговият екип представиха отчет и направиха равносметка на свършеното през първите 100 дни от своето управление. Очертани бяха близките цели и направления, които стоят на дневен ред за реализация. В пресконференцията взеха участие заместник-кметове Емине Якубова, Валентин Велчев, Митко Панайотов и Диян Дечев, секретарят на Община Търговище Христалина Халачева.

Кметът посочи основните направления, по които е работено:

 • ·         Приключихме проекта за водния цикъл. Има разрешение за въвеждане  в експлоатация и предстои предаване на обекта на ВиК – Търговище. Общата стойност на проекта „Рехабилитация на ВиК-мрежите на град  Търговище” е в размер на 10 млн. 617 хил. 195 лв. без ДДС. Изградени са над  25 км. водопроводна мрежа и близо 9 км. канализация.
 • ·         Работим за продължаване живота на Регионалното депо за твърди битови отпадъци. След проведени разговори с Община Попово ни дадоха уверение, че ще стартират предварителното сепариране на смесените битови отпадъци. Така обемът на сметта, която постъпва в депото от Попово, ще бъде намален с близо 50 на сто, а това ще доведе до удължаване времето за неговата експлоатация.
 • ·         Подобрихме достъпа до общинската администрация за хората с увреждания с монтиране на допълнително съоръжение на централния вход на Общината. Самият централен вход до момента не позволяваше преминаването на инвалидни и детски колички през него.

·         Предприехме стъпки за продължаване на новите здравни и социални услуги, открити в Комплекса за здравно-социални услуги и Общностния център за деца и семейства.

 • ·         Работим активно по Инвестиционната програма по Оперативна програма /ОП/ „Региони в растеж” на Община Търговище. Списъкът е  внесен за одобрение в МРРБ. 
 • ·         Актуализирахме Общинския план за развитие на общината до 2020 г., включвайки в него обектите по ОП „Региони в растеж“.
 • ·         Община Търговище осигури заетост на 55 безработни в селата, на възраст до 29 години, които са ангажирани за 6 месеца, до края на юли 2016 г. Финансирането е от ОП „Развитие на човешките ресурси”.
 • ·         Стартирахме два нови социални проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“  Това са проектите: „Нови хоризонти“,  който е процедура за кандидатстване. По този проект ще бъдат назначени  социални и домашни помощници и лични асистенти. Те ще обгрижват 90 потребители, които не могат да се обслужват сами. Другият проект e „Приеми ме 2015“, за продължаване на приемната грижа в Търговище.
 • ·         Почистени са близо 500 шахти и три линейни оттока от наноси и наслагани материали. Това стана в рамките на месец по график, който е обявен в сайта на Община Търговище. Работата на БКС  - Търговище с почистването продължава. Близо 1 300 е общият брой на шахтите в града. Продължава почистването на улиците от инертни материали.
 • ·         В ход е подготовката на 239-ия  традиционния пролетен панаир „Изложение – Търговище 2016“, който ще бъде от 9 до 15 май тази година и Празника на града – 14 май. Предстои утвърждаване от Общинския съвет на цените за предоставяне на услугата за изложителите. 
 • ·         Проучваме възможности за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за мащабно асфалтиране на улиците в Търговище. Това може да стане чрез заем. 
 • ·         Ще засилим контрола и ще налагаме санкции за  непредвидени разкопавания на улиците по „Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Търговище“.
 • ·         Правим проверка за висящите кабели и след нея ще преминем и към премахване на незаконните, които са монтирани от различни оператори. Това ще стане на база Наредба от 2012 г., съгласно която, в населени места над 10 хил. жители, комуникациите трябва да бъдат положени подземно. Ще проведем среща с операторите, за да обсъдим проблема.
 • ·         Отправили сме искане за 2 млн. лв.   към Министерството на финансите за належащи ремонти на залите в Учебно-тренировъчния център и за прохода „Катрафилов“. Надяваме се нужните средства да бъдат включени в бюджета като целева субсидия.
 • ·         Планираме спешен ремонт на сградата на Земеделската банка в Търговище за над 3 хил. лв. Изготвена е количествено-стойностна сметка за временна конструкция и за спиране на течовете.
 • ·         Към днешна дата 23 са Сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, 15 са сключените договори между Сдруженията и Община Търговище. 18 договора са подписани за целево финансиране между нас, областния управител и Българската банка за развитие. Финализирани са обществени поръчки по две обособени позиции – за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и за обследване на енергийната ефективност. В края на януари имаме подписани 13 договора с избраните изпълнители за установяване на техническите характеристики, предстоят още толкова за обследване на енергийната ефективност. През април ще бъде разработена и обявена обществена поръчка за инженеринг+проектиране+СМР, която ще обхване всички одобрени сгради в община Търговище по програмата. 
 • ·         В ход са срещи с представители на бизнеса в града, за укрепване на сътрудничеството, в търсене на нови възможности за партньорство и реализиране на общи идеи и програми, насочени към хората от общността. Такава среща проведохме с „Хан Крум“ – Терем и „Екокомерс“.
 • ·         Предстои експертен съвет за приемане на Общия устройствен план на Търговище на 23 февруари 2016 г.
 • ·         Ще предложим на Общинския съвет докладна за повишаване с 10% заплатите на кметовете и кметските наместници, на база направените разчети по бюджета  във  фонд „Работна заплата“. Ще бъдат повишени възнагражденията и на общинските служители.
 • ·         Планираме конкурс за текст на химн на Търговище, който да бъде готов за изпълнение на тържествената сесия в Деня на града – 14 май. В Наредбата за символиката на Община Търговище тази част стои неуточнена. 
 • ·         Планираме създаването на Обществен консултативен съвет към кмета и ръководството на общината, в който да включим експерти по различни направления, граждани, неправителствени организации, за да обсъждаме и намираме по-бързо решение на важни проблеми. Предстои да изготвим  правилата и структурата на съвета.
 • ·         Работим по цялостно обновяване на сайта на Община Търговище. 
 • ·         Сформираме работна група от общинската администрация и компетентни институции по проблема с бездомните кучета и приюта. Проведохме среща с природозащитна организация за съвместни действия. Предстои цялостен анализ и оценка на ситуацията и набелязване на серия от мерки по проблема. 
 • ·         За „Драката” и другите обособени зони извън регулация ще бъдат търсени възможни средства и начини за решаване проблемите на живущите там за редовно и навременно снегопочистване, сметосъбиране и извозване, плащане на такса битови отпадъци. Предстоят срещи по места.
 • В търсене на нови финансови източници за приходи Община Търговище предлага  изменения и допълнения в Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, които ще влязат за обсъждане на сесия на Общинския съвет.
 •    Текущите ремонти по улиците в Търговище се очаква да започнат през март 2016 г., след отваряне  на асфалтовите бази. Предвидено е „изкърпване“ на всички повредени участъци по мрежата и участъци на 15 улици.
 • ·         Запазва се стабилното финансово състояние на Община Търговище. Събираемостта на местните данъци и такси към 18 февруари 2016 г. е 9,3 на сто. Насочват се усилията към събиране на просрочените вземания.
 • ·         Провеждат се срещи с предприемачи и ръководства на предприятия - за укрепване на сътрудничеството, в търсене на нови възможности за партньорство и реализиране на общи идеи и програми, насочени към хората от общността.

 


2018-12-14
Поредица от празнични прояви в дните преди Коледа организира Община Търговище
2018-12-14
Община Търговище награди най-успешните спортисти за 2018 г.
2018-12-13
Община Търговище връчва наградите „Спортист на годината“ на тържествена церемония
2018-12-12
Наближава срокът гражданите да заявят участие в конкурса за коледна украса
2018-12-12
Планират се 5 млн. лв. за хигиенизиране за 2019 г.
2018-12-11
590 ученици влизат в обновеното училище „Христо Ботев”
2018-12-06
Близо 1 300 именици има на Никулден в Търговище
2018-12-04
Коледната елха светва на празнично тържество на Никулден
2018-12-04
Встъпиха в длъжност директорите на музея и галерията
2018-12-04
Общинският съвет по наркотични вещества и МКБППМН канят на спектакъл по повод Световния ден за борба с ХИВ/СПИН
2018-12-03
Отпада съгласуването на работното време на търговските обекти с Община Търговище
2018-11-30
Обработват се против заледяване рискови участъци от общинската пътна мрежа
2018-11-29
С координацията на снегопочистването по селата бяха запознати кметовете и кметските наместници
2018-11-29
Спокойна е зимна обстановка в община Търговище
2018-11-28
С ремонт на трети корпус продължава обновяването на общинската почивна база в Балчик
АРХИВ
  2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com