TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2015


ISO 14001:2015Петък, 19 октомври 2018 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
НОВИНИ от 2017-08-01

Проведе се публично обсъждане на годишния отчет на общинския бюджет за 2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стриктна финансова дисциплина, с повишена събираемост и сериозно завишаване на разходите в капиталовата програма, показва годишният отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г. на Община Търговище.

Това стана ясно при публичното му обсъждане, което се проведе на 31.08.2017 г. В него взеха участие кметът д-р Дарин Димитров, заместниците му, служители на администрацията, граждани и медии.

Обсъждането беше свикано и водено от председателя на Общинския съвет Хатидже Алиева, както гласи Законът за публичните финанси и наредбата на Общината.

„Привлякохме допълнително финансиране за важни обекти, като т.нар. пробив Катрафилов и ремонт на спортната зала. През септември стартират строителните работи по линейната инфраструктура от ОП „Региони в растеж”. Както вече имах възможност да кажа, предстоят ни серия „първи копки”.

Очакваме и средства за ремонт на републиканската инфраструктура в града - от бул. „Ал. Стамболийски” през „Митрополит Андрей” и ул. „Паисий”, както и за отсечките Вардун – Черковна и Певец – Мировец. Тези средства няма да са част от бюджета, но ще са инвестиции във важна инфраструктура на общината ни. Поискали сме и спешно финансиране за изграждане на нова клетка на депото за битови отпадъци.

Уверявам Ви, че зад всички тези цифри, които ще чуете и може да звучат сухо, стои огромен труд на екипа на Общината”, обърна се д-р Димитров към присъстващите на обсъждането.  

Заместник-кметът Валентин Велчев посочи, че началният план на приходите за миналата година е бил в размер на 37 982 963 лв. В резултат на направените  промени по бюджета през 2016 г., актуализираният план в края на годината е стигнал 42 763 569 лв.

Постъпилите приходи с държавен характер са 22,7 млн. лв. Бюджетът е разполагал с малко над 1 млн. лева повече приходи с държавен характер, спрямо предходната година. Приходите с общински характер са били 20 222 568 лв. За сравнение към 31.12.2015 г. отчетените приходи с общински характер са били 18 914 372 лв.

        „В общата сума на отчетените разходи, за делегирани дейности, най-висок дял заемат разходите за функция „Образование” – 65%, следвани от „Общи държавни служби” – 12%,  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 10%”, посочи Велчев.

При разходите за местни дейности, най-голям относителен дял бележат разходите за функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” –  33%, функция „Образование” –  23% и други.

       „Актуализираният план към 31.12.2016 г. на разчета за капиталови разходи на Община Търговище е на стойност 6 001 491 лв., в т.ч. със средства предоставени от централния бюджет в размер на 3 756 600 лв., Преходен остатък по бюджета (ПУДООС) – 150 000 лв. Собствените бюджетни средства са били 1 679 463 лв., а другите източници на финансиране – 332 574 лв. и други”, отчете още Велчев.

         За ремонти на улици са похарчени над 1,4 млн. лв. Други над половин млн. лв. са вложени в рехабилитация на общинската пътна мрежа. В изграждане на детски площадки и улично осветление са инвестирани по около 240 000 лв.

         По време на отчета беше обсъдено и разходването на средствата от Европейския фонд по реализирането на различните проекти.

         Годишният отчет на изпълнението на бюджета на Община Търговище е проверен и заверен без резерви (забележки) от Сметната плата в края на юли.  След одита е изготвен доклад и той беше представен за обществено осъждане. Предстои да бъде внесен и на сесия на Общинския съвет.

         Всички приложения и подробната информация за годишния отчет са публикувани на сайта на Община Търговище. 


2018-10-19
Честит празник на българския лекар!
2018-10-17
Протокол за намерение за побратимяване с китайския град Хъби бе подписан в Община Търговище
2018-10-16
Делегация от град Хъби на визита в Търговище
2018-10-15
Избрани са изпълнителите за снегопочистването по 5 направления на общинската пътна мрежа в Търговище
2018-10-15
Изтича срокът за плащане на местните данъци и такси
2018-10-11
Над 400 участници се очакват в III Национален детско-юношески фолклорен фестивал „Мисионис пее и танцува“
2018-10-10
Още 21 талантливи деца със стипендии от Община Търговище
2018-10-09
Кметът на Търговище откри обновената детска градина „Приказка“
2018-10-08
Продължава изкърпването на общинската пътна мрежа в Търговище
2018-10-05
Над 40 вида баница показват на „Празника на баницата“ в Макариополско
2018-10-05
Честит Международен ден на учителя!
2018-10-05
Продължава премахването на изоставени автомобили в Търговище
2018-10-04
Обновяването на пенсионерските клубове в общината продължава и догодина, обяви кметът
2018-10-03
Община Търговище обявява конкурси за директори на Художествената галерия и Регионалния исторически музей
2018-10-03
Кметът на Търговище разпореди съвместни проверки за подобряване на организацията на движение на пазара
АРХИВ
  2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com