TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2015


ISO 14001:2015Петък, 19 януари 2018 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
НОВИНИ от 2017-09-27

 

 ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.033-0002 „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“, с бенефициент Община Търговище,  предвижда цялостна реконструкция, разширяване и благоустрояване на пет линейни обекта на територията на град Търговище:

·                 Ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново”; 

·                 Ул. „3 март” - от бул. „Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път;

·                 Бул. „Сюрен”;

·                 Кръстовище за кръгово движение на бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Поп Сава Катрафилов”;

·                 Квартал „Запад” 2 – Подобект 1, включващ кв. 307, кв. 308, кв. 309, кв. 310 и кв. 311 по плана на гр. Търговище.

На 27.09.2017 г. се проведоха началната пресконференция в зала № 28 на Община Търговище и  петте официални церемонии по започване на строителството – „Първа копка” на обектите. Присъстваха Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров,  ръководителят на проекта инж. Димо Димов,  екипът за изпълнение, представители на фирмите, избрани за реализиране на дейностите по проекта, журналисти и други.

Строителните работи на обектите, включени в проекта, ще продължат от 6 до 8 месеца. Ще бъдат извършени следните дейности:

Ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново” – уширение на пътното платно и допълнителна лента за изчакващи леки автомобили в зоната на пазара, подмяна на асфалтови и тротоарни настилки с нови, ново улично и алейно осветление.

Ул. „3 март”, от бул. „Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път – уширение на пътното платно, подмяна на асфалтови настилки, нови зелени площи, ново улично осветление.

Ремонтът на бул.”Сюрен” включва: изграждане на ивица пътно платно за изчакващи МПС за пациенти на МБАЛ, улично осветление, изграждане на ефектно алейно осветление.

Ще бъде изградено ново кръстовище за кръгово движение на бул.”Митрополит Андрей” и ул.”Поп Сава Катрафилов”. С реализацията му се цели да се регулира движението на едно от най-натоварените и конфликтни кръстовища от транспортната схема на града.

 Благоустрояването на кв. „Запад” 2 – Подобект 1, включващ кв. 307, кв. 308, кв. 309, кв. 310 и кв. 311 по плана на гр. Търговище включва изграждане и възстановяване на обслужващи улици, пътни настилки, тротоари, градско обзавеждане, благоустрояване на междублокови пространства и изграждане на мултифункционална спортна площадка на открито и осветление. Територията обект на проекта, е с площ 35,250 дка. Сградите върху нея са с обща застроена площ 5,350 дка.

Изпълнители на строително-монтажните работи (СМР), са следните фирми:

·       „Цялостен ремонт и обновяване на ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново””  - „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе;

·   „Цялостен ремонт и обновяване на ул. „3 март” и от бул. „Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път”- „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т“ ЕАД, гр. Търговище;

·    Цялостен ремонт и обновяване на бул. „Сюрен -  „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т“ ЕАД, гр. Търговище;

·   „Цялостен ремонт и обновяване на кръстовище за кръгово движение на бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Поп Сава Катрафилов””- „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т“ ЕАД, гр. Търговище;

·  „Цялостен ремонт и обновяване на кв. „Запад” 2  по проекта- „ПЪТПЕРФЕКТ – Т“ ЕАД, гр. Силистра

 Като резултат от изпълнението на проекта се предвижда да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище и да се създадат предпоставки за балансирано функционално и естетическо развитие на града, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители. Сред очакваните резултати е повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори, чрез интегрирани действия за цялостно физическо обновяване и благоустройство на улици и междублокови пространства на пет обекта в града.

    Сключени са договори с фирмите, които ще упражняват строителния надзор по време на строителството:

·                  „Дема“ ЕООД, гр. Варна - „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обекти цялостен ремонт и обновяване на:

  -ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново”;

  -ул. „3 март” и от бул. „Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път”;

  -кръстовище за кръгово движение на бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Катрафилов”;

  -обновяване на кв. „Запад” 2.

·     Си Ви Ем-Консулт”ООД, гр.Търговище - „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на обект: „Цялостен ремонт и обновяване на бул. „Сюрен””.

Авторския надзор по време на строителството:

·   „Алве Консулт” ЕООД гр.София -  Упражняване на авторски надзор на обект: Цялостен ремонт и обновяване на ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново”,   на обект: Цялостният ремонт и обновяване на ул. „3 март” от бул. „Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път” и на обект: бул.”Сюрен”.

·   „Проектиране С и В” ЕООД гр.Шумен - „Упражняване на авторски надзор на обект: Цялостен ремонт и обновяване на кръстовище за кръгово движение на бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Поп Сава Катрафилов””.

·  „Адапт” ЕООД, гр.Търговище – „Упражняване на авторски надзор на обект: Цялостен ремонт и обновяване на кв. „Запад” 2 – Подобект 1, включващ кв.307, кв.308, кв.309, кв.310 и кв.311 по плана на гр.Търговище”.

Сключени са договори по Публичност и комуникация:

·  „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД, гр.София - за „Изработка и монтаж на два билборда и постоянни обяснителни табели, изработване на банер” и  „Изработване на информационни брошури”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП.

·   Издателска къща „АБ” ЕООД, гр. Стара Загора - „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на публикации в местни медии”.

Проектът се изпълнява  по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помoщ: BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

   Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помoщ: BG16RFOP001-1.033-0002-С01, №РД-02-37-91 от 03.05.2017 г.

    Стойност на проектно предложение BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище”: 5 499 834,36 лв. В това число: Европейско съфинансиране – 4 532 598,65 лв.

Национално съфинансиране -799 870,35 лв.

 Финансиране от Община Търговище – 167 365,36 лв.


2018-01-19
Расте броят на постъпилите в Община Търговище заявления за достъп до обществена информация
2018-01-19
Кметът на Търговище води заседание за общинските болници в София
2018-01-18
Кметът на община Търговище направи публичен отчет за втората година от мандата си
2018-01-18
Изтича срокът за плащане на първата вноска на патентния данък в Търговище
2018-01-15
Спокойна е зимната обстановка на територията на община Търговище
2018-01-15
Кметът на Търговище кани гражданите на публичен отчет за втората година от мандата си
2018-01-11
Община Търговище обявява ученически конкурс за фоторазказ на тема „Търговище днЕС“
2018-01-08
Ученици направиха дарение на Общинския приют за кучета
2018-01-06
Ангел Христов хвана богоявленския кръст в Търговище за втори път
2018-01-05
Над 3 000 фиша за неправилно паркиране са издадени в Търговище
2018-01-05
Проектобюджетът на Община Търговище ще се обсъжда на 12 януари
2018-01-05
Над 3 000 именици празнуват на Богоявление и Ивановден
2018-01-04
Община Търговище и Архиерейското наместничество организират богоявленски водосвет
2017-12-28
Община Търговище награди най-добрите спортисти за 2017 г.
2017-12-28
Връчват наградите от конкурса за най-оригинална празнична украса
АРХИВ
  2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com