TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2015


ISO 14001:2015Неделя, 21 октомври 2018 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
НОВИНИ от 2017-09-27

 

 ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.033-0002 „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“, с бенефициент Община Търговище,  предвижда цялостна реконструкция, разширяване и благоустрояване на пет линейни обекта на територията на град Търговище:

·                 Ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново”; 

·                 Ул. „3 март” - от бул. „Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път;

·                 Бул. „Сюрен”;

·                 Кръстовище за кръгово движение на бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Поп Сава Катрафилов”;

·                 Квартал „Запад” 2 – Подобект 1, включващ кв. 307, кв. 308, кв. 309, кв. 310 и кв. 311 по плана на гр. Търговище.

На 27.09.2017 г. се проведоха началната пресконференция в зала № 28 на Община Търговище и  петте официални церемонии по започване на строителството – „Първа копка” на обектите. Присъстваха Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров,  ръководителят на проекта инж. Димо Димов,  екипът за изпълнение, представители на фирмите, избрани за реализиране на дейностите по проекта, журналисти и други.

Строителните работи на обектите, включени в проекта, ще продължат от 6 до 8 месеца. Ще бъдат извършени следните дейности:

Ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново” – уширение на пътното платно и допълнителна лента за изчакващи леки автомобили в зоната на пазара, подмяна на асфалтови и тротоарни настилки с нови, ново улично и алейно осветление.

Ул. „3 март”, от бул. „Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път – уширение на пътното платно, подмяна на асфалтови настилки, нови зелени площи, ново улично осветление.

Ремонтът на бул.”Сюрен” включва: изграждане на ивица пътно платно за изчакващи МПС за пациенти на МБАЛ, улично осветление, изграждане на ефектно алейно осветление.

Ще бъде изградено ново кръстовище за кръгово движение на бул.”Митрополит Андрей” и ул.”Поп Сава Катрафилов”. С реализацията му се цели да се регулира движението на едно от най-натоварените и конфликтни кръстовища от транспортната схема на града.

 Благоустрояването на кв. „Запад” 2 – Подобект 1, включващ кв. 307, кв. 308, кв. 309, кв. 310 и кв. 311 по плана на гр. Търговище включва изграждане и възстановяване на обслужващи улици, пътни настилки, тротоари, градско обзавеждане, благоустрояване на междублокови пространства и изграждане на мултифункционална спортна площадка на открито и осветление. Територията обект на проекта, е с площ 35,250 дка. Сградите върху нея са с обща застроена площ 5,350 дка.

Изпълнители на строително-монтажните работи (СМР), са следните фирми:

·       „Цялостен ремонт и обновяване на ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново””  - „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе;

·   „Цялостен ремонт и обновяване на ул. „3 март” и от бул. „Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път”- „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т“ ЕАД, гр. Търговище;

·    Цялостен ремонт и обновяване на бул. „Сюрен -  „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т“ ЕАД, гр. Търговище;

·   „Цялостен ремонт и обновяване на кръстовище за кръгово движение на бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Поп Сава Катрафилов””- „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т“ ЕАД, гр. Търговище;

·  „Цялостен ремонт и обновяване на кв. „Запад” 2  по проекта- „ПЪТПЕРФЕКТ – Т“ ЕАД, гр. Силистра

 Като резултат от изпълнението на проекта се предвижда да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище и да се създадат предпоставки за балансирано функционално и естетическо развитие на града, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители. Сред очакваните резултати е повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори, чрез интегрирани действия за цялостно физическо обновяване и благоустройство на улици и междублокови пространства на пет обекта в града.

    Сключени са договори с фирмите, които ще упражняват строителния надзор по време на строителството:

·                  „Дема“ ЕООД, гр. Варна - „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обекти цялостен ремонт и обновяване на:

  -ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново”;

  -ул. „3 март” и от бул. „Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път”;

  -кръстовище за кръгово движение на бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Катрафилов”;

  -обновяване на кв. „Запад” 2.

·     Си Ви Ем-Консулт”ООД, гр.Търговище - „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на обект: „Цялостен ремонт и обновяване на бул. „Сюрен””.

Авторския надзор по време на строителството:

·   „Алве Консулт” ЕООД гр.София -  Упражняване на авторски надзор на обект: Цялостен ремонт и обновяване на ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново”,   на обект: Цялостният ремонт и обновяване на ул. „3 март” от бул. „Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път” и на обект: бул.”Сюрен”.

·   „Проектиране С и В” ЕООД гр.Шумен - „Упражняване на авторски надзор на обект: Цялостен ремонт и обновяване на кръстовище за кръгово движение на бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Поп Сава Катрафилов””.

·  „Адапт” ЕООД, гр.Търговище – „Упражняване на авторски надзор на обект: Цялостен ремонт и обновяване на кв. „Запад” 2 – Подобект 1, включващ кв.307, кв.308, кв.309, кв.310 и кв.311 по плана на гр.Търговище”.

Сключени са договори по Публичност и комуникация:

·  „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД, гр.София - за „Изработка и монтаж на два билборда и постоянни обяснителни табели, изработване на банер” и  „Изработване на информационни брошури”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП.

·   Издателска къща „АБ” ЕООД, гр. Стара Загора - „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на публикации в местни медии”.

Проектът се изпълнява  по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помoщ: BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

   Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помoщ: BG16RFOP001-1.033-0002-С01, №РД-02-37-91 от 03.05.2017 г.

    Стойност на проектно предложение BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище”: 5 499 834,36 лв. В това число: Европейско съфинансиране – 4 532 598,65 лв.

Национално съфинансиране -799 870,35 лв.

 Финансиране от Община Търговище – 167 365,36 лв.


2017-10-01
Честит международен ден на възрастните хора 1 октомври!
2017-09-30
Кметът на Търговище с поздрав за Международния ден на възрастните хора
2017-09-29
Oбщинa Tъpгoвищe oбявявa ĸoнĸypc зa длъжнocттa глaвeн eĸcпepт „Bpъзĸи c oбщecтвeнocттa и пpoтoĸoл”
2017-09-29
Френски експерти на одитираща визита за управление на отпадъците в община Търговище
2017-09-28
Издадоха 14 наказателни постановления за преместваеми обекти в Търговище
2017-09-28
Монтирани са пожароизвестителни инсталации в детските градини на град Търговище
2017-09-27
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРА
2017-09-26
Предлагат 44 маломерни паралелки за новата учебна година
2017-09-22
Честит ден на независимостта!
2017-09-22
Търговище отбелязва тържествено Деня на независимостта
2017-09-21
Програма за Деня на независимостта
2017-09-18
Tържествен ритуал и общински празник за 22 септември в Търговище
2017-09-17
Над 22 тона отпадъци са събрани при почистването на Търговище
2017-09-17
4923 доброволци участват в почистването на населените места в община Търговище
2017-09-15
На добър час през новата учебна година пожела кметът на ученици и преподаватели в І СУ „Св. Седмочисленици”
2017-09-15
Близо 4000 жители на община Търговище ще участват в кампанията за почистване на града и селата
2017-09-15
Честит 15 септември, честита нова учебна година!
2017-09-13
Община Търговище раздава материали за кампанията „Да изчистим България заедно”
2017-09-12
Кметът д-р Димитров участва в дискусия, организирана от фондация МОСТ
2017-09-11
Приключват ремонтите в училищата в община Търговище
2017-09-07
Определени са изпълнителите на обектите от образователната инфраструктура по „Региони в растеж”
2017-09-05
Кампания по почистване и на Търговище на 16 септември
2017-09-05
Поздрав за Съединението!
2017-09-04
Кметът посрещна лауреата от песенен конкурс в Унгария Елеонора Димитрова
АРХИВ
  2018
2017
 2017-12
 2017-11
 2017-10
 2017-09
     01-10-2017
    Честит международен ден на възрастните хора 1 октомври!

     30-09-2017
    Кметът на Търговище с поздрав за Международния ден на възрастните хора

     29-09-2017
    Френски експерти на одитираща визита за управление на отпадъците в община Търговище

     29-09-2017
    Oбщинa Tъpгoвищe oбявявa ĸoнĸypc зa длъжнocттa глaвeн eĸcпepт „Bpъзĸи c oбщecтвeнocттa и пpoтoĸoл”

     28-09-2017
    Издадоха 14 наказателни постановления за преместваеми обекти в Търговище

     28-09-2017
    Монтирани са пожароизвестителни инсталации в детските градини на град Търговище

     27-09-2017
    ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРА

     26-09-2017
    Предлагат 44 маломерни паралелки за новата учебна година

     22-09-2017
    Търговище отбелязва тържествено Деня на независимостта

     22-09-2017
    Честит ден на независимостта!

     21-09-2017
    Програма за Деня на независимостта

     18-09-2017
    Tържествен ритуал и общински празник за 22 септември в Търговище

     17-09-2017
    4923 доброволци участват в почистването на населените места в община Търговище

     17-09-2017
    Над 22 тона отпадъци са събрани при почистването на Търговище

     15-09-2017
    На добър час през новата учебна година пожела кметът на ученици и преподаватели в І СУ „Св. Седмочисленици”

     15-09-2017
    Близо 4000 жители на община Търговище ще участват в кампанията за почистване на града и селата

     15-09-2017
    Честит 15 септември, честита нова учебна година!

     13-09-2017
    Община Търговище раздава материали за кампанията „Да изчистим България заедно”

     12-09-2017
    Кметът д-р Димитров участва в дискусия, организирана от фондация МОСТ

     11-09-2017
    Приключват ремонтите в училищата в община Търговище

     07-09-2017
    Определени са изпълнителите на обектите от образователната инфраструктура по „Региони в растеж”

     05-09-2017
    Поздрав за Съединението!

     05-09-2017
    Кампания по почистване и на Търговище на 16 септември

     04-09-2017
    Кметът посрещна лауреата от песенен конкурс в Унгария Елеонора Димитрова

 2017-08
 2017-07
 2017-06
 2017-05
 2017-04
 2017-03
 2017-02
 2017-01
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com