"ЗНАМЕ" ЕООД
Издаване на вестник "Знаме", сделки с интелектуална собственост

С Решение №435/25.04.2000 г. по фирмено дело №252/2000 г. Търговищки окръжен съд регистрира Еднолично дружество с неограничена отговорност, с общинско имущество с наименование “Знаме”., със седалище гр. Търговище, с адрес на управление ул.”П.Р.Славейков” 49 и с предмет на дейност: издаване на в.”Знаме”, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, рекламни и информационни програми, машинописни, копирни и размножителни услуги и други дейности които не са забранени със закон, след регистрация или снабдяване с лицензза дейностите за които се изискват такива. Дружеството е създадено за неопределен срок. Капитала на дружеството е 13 000 лв., разделен на 1 300 дяла по 10 лв. Едноличен собственик на капитала е Община Търговище. Дружеството се управлява и представлява от Ивалина Парашкевова.