"ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД
Организиране ползването на Общински пазари и тържища, строителство, ремонт и поддръжка на търговски обекти.

С Решение №623/06.07.1999 г. по фирмено дело №382/1999 г. Търговищки окръжен съд регистрира Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Общински пазари”,със седалище гр.Търговище, с адрес на управление ул.”Гладстон” и с предмет на дейност- услуга по организиране ползването на общински пазари и тържища, строителство, ремонт и поддържане на търговски обекти и общински пазари; търговия с всякакъв вид селскостопанска, животинска и промишлена продукция, вътрешна и външна търговия, комисионни; отдаване под наем на площи, магазини, съоръжения и инвентар.
Едноличен собственик на капитала е Община Търговище.