"БКС - ТЪРГОВИЩЕ" ЕООД
Строително - монтажни работи и поддържане на хигиената

С Решение №908/09.07.1993 г. Търговищки окръжен съд регистрира Еднолично дружество с ограничена отговорност, с наименование “БКС Търговище” ЕООД със седалище гр.Търговище, с адрес на управление ул.”Петлешков” 27, и с предмет на дейност –ниско и високо,строителство, поддържане, ремонт, модернизация, рекострукция на улици, площади и паркинги;водоснабдяване и канализация,асфалтово производство и асфалтополагане, строително-монтажни услуги, производство и реализация на варови,бетонови разтвори и бетонови елементи;поддържане на хигиената в града;сметосъбиране и сметоизвозване;транспортни услуги в страната и чужбина,услуги с тежка механизация; поддържане и ремонт на държавен жилищен фонд;търговска и хотелиерска дейност. Дружеството се управлява и представлява от Управителя-Галин Дачев.