Военен паметник в с. Александрово

Загинали за Родината

1912- 1913

Младши подофицер Петър Гунчев
Ефрейтор Иван Вълчев Тодоров

1915-18

Младши подофицер Радуш Тенев

Редници

Христо Иванчев Енчев
Боню Русев Петков
Димитър Енчев Димитров
Кънчо Марков Палаков
Димитър Биджев
Димитър колев Дамянов
Неделчо Неделчев