Военен паметник в с.Буйново


Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира

Петко Станев- партизанин
Роден на 16.ХІІ. 1891, убит на 29.ХІІ. 1943 г.
Въльо Мирчев
Роден на 13.ІІІ. 1919 г., убит в Отечествената война на 9.ІV. 1945