Военен паметник в с.Дългач


В памет на падналите във войните
Редник
Станчо Добрев
Юрдан Ралков
Петко Ниданков
Петър Маринов
Не се чете Мирчев
Стефан Стайчев
Стефан Теодоров
Кръстю Петров
Митю Петров
Иван Желязков
Жеко Стоянов
Гено Стоянов
Тодор Дъбев
Стоян Петров

На кръста е изписано: 31 май 1920