7700 град Търговище

Община Търговище

пл. „Свобода”

телефон за контакти: 0601 6 87 00

e-mail на Община Търговище:  obshtina@targovishte.bg

e-mail на Общински съвет - Търговище: obs@targovishte.bg