2017 година

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 7 декември 2017 година до Хайредин Шевкиев Шукриев


Съобщение по чл.32 от ДОПК от 22.11.2017 година до Петър Йорданов Петров
Съобщение по чл.32 от ДОПК от 22.11.2017 година до Петър Иванов Петров


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 16.11.2017 година до Ангел Трайчев Ангелов


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 27.10.2017 г. до Стефан Димитров Серафимов
Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 27.10.2017 г. до Макавей Рачев Макавеев


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 23.10.2017 година до Славчо Асенов Куюмджиев


Съобщение по чл. 23 от ДОПК от 18.10.2017 година до Венцислав Мирчев Гиков
Съобщение по чл. 23 от ДОПК от 18.10.2017 година до Неделчо Стефанов Неделчев
Съобщение по чл. 23 от ДОПК от 18.10.2017 година до Стоян Мирев Мирев


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 21.09.2017 г. до Иван Еленков Иванов


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 14.09.2017 г. до ЕТ "Нина  Николова"
Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 14.09.2017 г. до Нина Александрова Николова


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от  28.08,.2017 до ЕТ "Станко - Стоян Ангелов"
Съобщение по чл. 32 от ДОПК от  28.08,.2017 до Стоян Ангелов Стоянов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 24.04.2017 г. до Исмаил Махремов Еминов


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 11.04.2017 г.  до Христо Стоянов Раев
Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 11.04.2017 г.  до Мариета Димитрова Дочева


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 29.03.2017 г. до Николай Иванов Нейков


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 27.03.2017 г. до Красимир Петров Димитров
Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 27.03.2017 г. до Стилиян Недков Драгнев
Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 27.03.2017 г. до Донка Ангелова Михайлова


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 13.03.2017 г. до Ес Ел И - България


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 06.03.2017 г. до Севинч Ризаева Изетова


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 01.03.2017 г.  до Синан Мехмед Сали


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 27.02.2017 г. до Емил Красимиров Димитров
Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 27.02.2017 г. до Томас Фибос Геракис
Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 27.02.2017 г. до Стефан Стефанов Грозданов


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 21.02.2017 г. до Елена Радева Зарева
Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 21.02.2017 г. до Емил Любенов Сотиров
Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 21.02.2017 г. до Веска Славчева Кирилова
Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 21.02.2017 г. до ОМУ ООД


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 10.02.2017 г. до Недялко Атанасов Пенев


Съобщение по чл 32 от ДОПК от 06.02.2017 г. до Росица Димова Иванова

Съобщение по чл 32 от ДОПК от 06.02.2017 г. до Саами Мехмед Салих


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 24.01.2017 г. до Орхан Ахмедов Хасанов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 24.01.2017 г. до Пламена Диянова Николова

Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 24.01.2017 г. до Юлия Бориславова Павлова


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 19.01.2017 г. до Деница Стилиянова Боянова


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 18.01.2017 г. до Фикри Шукриев Мехмедов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 18.01.2017 г. до Рейхан Хюсеинов Алишев

Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 18.01.2017 г. до Георги Стефанов Дичев

Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 18.01.2017 г. до Ангелина Димитрова Славилова


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 13 януари 2017 г. до "Агрокомплект" ЕООД

Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 13 януари 2017 г. до Илияна Николова Дамянова

Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 13 януари 2017 г. до "Милкарс" ЕООД