2017 година

Списък на допуснатите по документи кандидати за участие в конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Общинска собственост" към дирекция "Бюджет финанси и местни данъци и такси" - първа позиция

Списък на недопуснатите по документи кандидати за участие в конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Общинска собственост" към дирекция "Бюджет финанси и местни данъци и такси" - първа позиция

Списък на допуснатите по документи кандидати за участие в конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Общинска собственост" към дирекция "Бюджет финанси и местни данъци и такси" - втора позиция

Списък на недопуснатите по документи кандидати за участие в конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Общинска собственост" към дирекция "Бюджет финанси и местни данъци и такси" - втора позиция

Публикувани на 13 октомври 2017 година


О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 05.02.2018г. до 16.02.2018г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони  Смолян, Благоевград, Враца, Асеновград, Ямбол и София. 

Публикувано на 12 октомври 2017 година


Обявление ОБ-Т-138/20.09.2017 г. за конкурс за заемане на длъжността "Главен експерт - връзки с обществеността и протокол"

Длъжностна характеристика

Заявление

Публикувано на 29 септември 2017 г.


Обявление ОБ-Т-137/20.09.2017 г.  за конкурс за заемане на две щатни бройки главен експерт в отдел "Общинска собственост"

Публикувано на 26 септември 2017 г.


 О Б Я В А  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 10.10.2017 г., 11.10.2017 г. и 12.10.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София


  О Б Я В А за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

Приложение 1

Приложение 2