2018 година

 

Обявление ОБ-Т-43/14.03.2018 г. за конкурс за длъжността "Директор" на общинско предприятие "БКС - Търговище" гр. Търговище

Длъжностна характеристика за длъжността "Директор" на общинско предприятие "БКС - Търговище" гр. Търговище

Заявление за участие в конкурс за длъжността "Директор" на общинско предприятие "БКС - Търговище" гр. Търговище

Публикувани на 16 март 2018 г.


Обявление ОБ-Т-37/21.02.2018 г. за конкурс за длъжността  Директор”  на общинско предприятие   „Детско и ученическо хранене” гр.Търговище

Длъжностна характеристика за длъжността  Директор”  на общинско предприятие   „Детско и ученическо хранене” гр.Търговище

Заявление за участие в конкурс за длъжността  Директор”  на общинско предприятие   „Детско и ученическо хранене” гр.Търговище

Публикувани на 23 февруари 2018 г.


 

Обява  за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 46430 – София чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

 

Публикувана на 2 март 2018 г.


 

Обява за провеждане на конкурс за матроски /войнишки/ длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

 Публикувани на  8 февруари 2018 г.

 


2017 година

 Списък на допуснатите кандидати за заемане на длъжността "главен експерт"  в дирекция "Хуманитарни дейности на общинска администрация Търговище

Списък на недопуснатите кандидати за заемане на длъжността "главен експерт"  в дирекция "Хуманитарни дейности на общинска администрация Търговище

Публикувани на 11 декември 2017 година