2018 година

 

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Публикувана на 3 декември 2018


Списък  на допуснатите по документи кандидати до участие в конкурс за длъжността  „Главен експерт” в отдел  „Нормативно-правно обслужване, дирекция „АПСО” при  Община Търговище

Публикуван 26 октомври 2018 


Списък на допуснати и недопуснати по документи кандидати за участие в конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Канцелария и стопанско обслужване", Дирекция АПСО при Община Търговище

Публикувано на 22 октомври 2018


Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в отдел "Нормативно-правно обслужване" към Дирекция АПСО при Община Търговище 

Публикувано на 22 октомври 2018


Обява и документи да провеждане на конкурс за длъжност "Главен експерт" в отдел "Нормативно и правно обслужване", Дирекция АПСО

Публикувана на 9 октомври 2018


Обява и документи да провеждане на конкурс за длъжност "Главен експерт" в отдел "Канцелария и стопанско обслужване", Дирекция АПСО

Публикувана на 5 октомври 2018 


 Обява и документи за провеждане на конкурс за длъжност "Юрисконсулт" в Дирекция "Нормативно-правно обслужване" към Дирекция АПСО в Община Търговище

Публикувана на 5 октомври 2018 


 Обява и документи за провеждане на конкурс  за длъжност  “Директор” на Регионален исторически музей-Търговище

Публикувана на 1 октомври 2018


 Обява и документи за провеждане на конкурс за длъжност  “Директор” на Художествена галерия „Никола Маринов” гр.Търговище

Публикувана на 1 октомври 2018