2017 година

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Публикувана на 12 декември 2017 година


Списък на допуснатите кандидати за заемане на длъжността "главен експерт"  в дирекция "Хуманитарни дейности на общинска администрация Търговище

Списък на недопуснатите кандидати за заемане на длъжността "главен експерт"  в дирекция "Хуманитарни дейности на общинска администрация Търговище

Публикувани на 11 декември 2017 година


 О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 27.03.2018г. до 29.03.2018 г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

Публикувана на 23 ноември 2017 година


Обявление ОБ-Т—187/20.11.2017 г. за заемане на длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дирекция „Хуманитарни дейности” в Общинска администрация – Търговище, Специализирана администрация.

Заявление за участие в конкурс

Декларация по по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Публикувани на 22 ноември 2017 година


Обява за  2 вакантни длъжности във Военновъздушните сили  - във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 

Публикувана на 15 ноември 2017 година