2018 година

 

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 15.01.2019г. до 16.01.2019г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

Публикувана на 18 септември 2018  година


О Б Я В А  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната  и в чужбина за времето от 03.12.2018г. до 14.12.2018г.,  във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните  София, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца,  Сливен, Свобода, Белене, Смолян и Пловдив

Публикувана на 29 август 2018 година


 

  О Б Я В А  за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

Публикувани на 15 август 2018 година


ОБЯВА за длъжността "директор" на общинско предприятие "Обреди"

Заявление за участие в конкурса

Длъжностна характеристика за длъжността "директор" на  ОП "Обреди"

 

Публикувана на 5 юни 2018 година