Протокол № 34 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.12.2006 год. от 10.30 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 33 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.11.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 32 от заседание на Общински съвет – Търговище на 02.11.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 31 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.09.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 30 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.07.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 29 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.06.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 28 от заседание на Общински съвет – Търговище на 25.05.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 27 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.04.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 26 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.03.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище