Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Търговище на 17.12.2007 год. от 14.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.11.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Търговище на 12.11.2007 год. от 14.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 43 от заседание на Общински съвет – Търговище на 24.09.2007 год. от 16.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 42 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.08.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 41 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.07.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 40 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.06.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 39 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.05.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 38 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.04.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 37 от заседание на Общински съвет – Търговище на 05.04.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 36 от заседание на Общински съвет – Търговище на 08.03.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 35 от заседание на Общински съвет – Търговище на 01.02.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище