Протокол № 17 от заседание на Общински съвет – Търговище на 18.12.2008 год. от 15.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 16 от заседание на Общински съвет – Търговище на 09.12.2008 год. от 10.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.11.2008 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 14 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.10.2008 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Търговище на 23.09.2008 год. от 09.00 ч. в новата заседателна зала на Община Търговище
Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Търговище на 07.08.2008 год. от 13.30 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Търговище на 24.07.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.06.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.05.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Търговище на 24.04.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.03.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.02.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Търговище на 15.02.2008 год. от 10.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.01.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище