Протокол № 45 от заседание на Общински съвет – Търговище на 21.11.2010 год. от 15.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 44 от заседание на Общински съвет – Търговище на 25.11.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 43 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.10.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 42 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.09.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 41 от заседание на Общински съвет – Търговище на 20.08.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 40 от заседание на Общински съвет – Търговище на 03.08.2010 год. от 17.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 39 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.07.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 38 от заседание на Общински съвет – Търговище на 24.06.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 37 от заседание на Общински съвет – Търговище на 08.06.2010 год. от 17.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 36 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.05.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 35 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.04.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 34 от заседание на Общински съвет – Търговище на 07.04.2010 год. от 16.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 33 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.03.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 32 от заседание на Общински съвет – Търговище на 25.02.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 31 от заседание на Общински съвет – Търговище на 17.02.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

  Протокол № 30 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.01.2010 год. от 14.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище