Протокол № 19 от заседание на Общински съвет – Търговище на 20.12.2012 год. от 15.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 18 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.11.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 17 от заседание на Общински съвет – Търговище на 01.11.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 16 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.09.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Търговище на 17.09.2012 год. от 14.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 14 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.08.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.07.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.06.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.05.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.04.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.03.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Търговище на 12.03.2012 год. от 14.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Търговище на 20.02.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.01.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Търговище на 12.01.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище