Протокол № 32 от заседание на Общински съвет – Търговище на 18.12.2013 год. от 15.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 31 от заседание на Общински съвет – Търговище на 12.12.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 30 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.11.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 29 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.10.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 28 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.09.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 27 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.08.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 26 от заседание на Общински съвет – Търговище на 25.07.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 25 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.06.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 24 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.05.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 23 от заседание на Общински съвет – Търговище на 25.04.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 22 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.03.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 21 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.02.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 20 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.01.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище