Бюджет на Община Търговище за 2010 година

 Изтегляне на архив

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация по т. 34 и т. 35 от ДДС №12/ 29.12. 2010 г. на МФ, Дирекция "Държавно съкровище"

 

изтегли1, изтегли2, изтегли3, изтегли4