Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 234 от ЗОП с Изх. № К-7 от 28.11.2016 г. (  изтегли )

Публикувано на: сряда, 30 ноември 2016 г.