Община Търговище по пътя към съвършенство - процес на непрекъснато подобрение в предоставянето на административни услуги

Описание на проекта

To improve the governance of administrative services delivery to citizens and business in Targovishte Municipality in order to improve their effectiveness (level of customers’ satisfaction) and efficiency.

 

Video - Targovishte Municipality On The Way Of Excellence - The Continuous Improvement Process For Public Services Delivery

Период на проекта

Август 2005 - Декември 2008

Цели на проекта

1. Да се изгради и пусне в действие Центърът за административни услуги (ЦАУ), основаващ се на концепцията за обслужване “на едно гише” и изпълняващ ролята на общински “фронт-офис” , с цел осигуряване по - високо равнище както на административното обслужване на гражданите, така и на удовлетвореността на административния персонал чрез постигане на следните резултати:

 

2. Да се разработи и осъществи ефективен процес на подготовка и извършване на услугата и неговото управление с цел удовлетворяване изискванията на гражданите:

 

3. Разработване и въвеждане на базираната в мрежата информационна ЕРП система базирана в мрежата, като основа на системата за управление на административното обслужване с оглед на:

 

4. Да се подготви персоналът и ръководството за правилна работа с новата система и предоставяните от нея данни.

 

5. Да се развива организационната култура, с фокус върху клиента, постоянно усъвършенстване; управление на процесите.

 

6. Да се развива организационния капацитет за промени.

Партньори

Institute Open Society - Bulgaria
Училище по мениджмънт - Нов български университет
Bank High Sys Ltd.
Society for Organizational Excellence
СЕМКО - СимбаСофт ЕООД

Апликационна форма

Application Form for EPSA 2009 - check the EPSA official site for further information

Референции

Ref. 1 Targovishte Municipality Strategy Plan 2007 – 2013 – in Bulgarian
Ref. 2 CAF Self-Assessment Report 2006 – in Bulgarian
Ref. 3 Photos from the Center for Administrative Services
Ref. 4 “E-municipality” description in English
Ref. 5 SEMCO brochure – in English
Ref. 6 Targovishte Municipality SEMCO public profile - http://targovishte.bg/eobshtina/chartsmain.php
Ref. 7 Organizational Structure – the new organizational structure – in English
Ref. 8 Organizational Culture Diagram – extract from the report about Targovishte Municipality profile of organizational culture – in English
Ref. 9 List of training topics – in English
Ref. 10 CAF Self-Assessment Report 2008 – in Bulgarian.
Ref. 11 ISO 9001:2000 Certificate – in English
Ref. 12 ISO 14001:2004 Certificate – in English
Ref. 13 Customer Charter – in English
Ref. 14 Customer Service Process’s Management – in Bulgarian
Ref. 15 Dryanovo Municipality aggregated information about customers’ satisfaction about the received services - http://www.dryanovo.bg/report/
Ref. 16 Quality policy of Targovishte Municipality – in English
Ref. 17 Customer Service Standards – In Bulgarian
Ref. 18 2006 - 2008 Self-assessment outcomes.
Reference list

Публикации

1. Good Practices - Quality in Public Administration" - edition 2008 Ministry of State Administration and Administrative Reform – printed handout
2. Club 9000 Conference – System For Express Measurement Of Customer Experience, 2008 – in Bulgarian
3. Presentation at VIIth International Conference Of Bulgarian Association For Management And Development Of Human Resources – Human Factor – Key For Improvement Of The Administrative Capacity (The Case Of Targovishte Municipality) – in Bulgarian
4. Municipality of Targovishte on the Way to Organisational Excellence - in Bulgarian

Създател: Георги Ядков