TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Сряда, 24 април 2019 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
 
 
Избори за Европейски парламент 2019
АКТУАЛНО
Публични дискусии / Публично обсъждане
 
Седмичен културен календар
 
Цялостна схема за разполоагане на преместваеми обекти и съоръжения за първа зона - централна градска част
 
Интерактивна карта с ГИС функционалност на общия устройствен план на Община Търговище
 
Анкетно проучване-Според Вас имат ли служителите в администрацията възможност за осъществяване на корупционни действия и кои?
Анкетно проучване-Случвало ли се е служител от администрацията да Ви поиска пари или друг вид нематериална облага /извън нормативно определените тарифи/ за предоставяне на административна услуга?
Национална програма за енергийна ефективност на много фамилни жилищни сгради
Форум “Модерна и устойчива инфраструктура в Търговище”
 
 
НОВИНИ

Община Търговище възлага управлението на две социални услуги на външен изпълнител

Община Търговище възлага управлението на социалните услуги „Дневен център за стари хора” и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” на Сдружение „Агенция за социално развитие Вижън“. Възлагането става след проведен конкурс, който Община Търговище обяви през февруари. Сдружението беше единственият участник, който се яви на процедурата.

С подадените документи кандидатът е доказал необходимия опит и организационен капацитет в управлението и предоставянето на подобни услуги, както и определеното техническо оборудване, квалифициран персонал и финансова стабилност.

Представена е подробна програма за развитие на социалните услуги за тригодишен период. В нея е предвидено разширяване на спектъра от подкрепящи услуги и дейности, осигуряване на индивидуална грижа и подход, отговарящи на нуждите на потребителите, както и мерки за оптимизиране на човешките и финансови ресурси.

В Дневния център за стари хора се предоставят социални услуги на 14 потребители, а в този за хора с увреждания на 20. Комплексите създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, осигуряване на храна, извършване на рехабилитационни процедури, както и организация на свободното време.

Предстои сключване на договор между Община Търговище и Сдружението. Управлението на услугите от новия изпълнител трябва да влезе в сила от 01.06.2019 г. за срок от 3 години.


2019-01-16
Кметът на Търговище направи публичен отчет за третата година от мандата си
2019-04-24
Община Търговище възлага управлението на две социални услуги на външен изпълнител
2019-04-23
Община Търговище награждава победителите в конкурсите за „Седмицата на Земята“ на празничен концерт
2019-04-23
Кметът на Търговище участва в дискусия на НСОРБ за развитието на местното самоуправление
2019-04-23
Нови наредби за настаняването в социални жилища и за опазване на зелената система прие Общинският съвет
 
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com