TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Сряда, 26 февруари 2020 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
 
 
АКТУАЛНО
Публични дискусии / Публично обсъждане
 
Седмичен културен календар
 
Цялостна схема за разполоагане на преместваеми обекти и съоръжения за първа зона - централна градска част
 
Интерактивна карта с ГИС функционалност на общия устройствен план на Община Търговище
 
Анкетно проучване-Според Вас имат ли служителите в администрацията възможност за осъществяване на корупционни действия и кои?
Анкетно проучване-Случвало ли се е служител от администрацията да Ви поиска пари или друг вид нематериална облага /извън нормативно определените тарифи/ за предоставяне на административна услуга?
Национална програма за енергийна ефективност на много фамилни жилищни сгради
Форум “Модерна и устойчива инфраструктура в Търговище”
 
 
НОВИНИ

Община Търговище започва прием на заявления от лица, желаещи да получават грижи в домашна среда

Община Търговище започва прием на заявления от лица, желаещи да получават грижа в домашна среда, по Национална програма “Предоставяне на грижи в домашна среда“. По програмата ще бъдат предоставяни персонални грижи до 4 часа дневно и назначавани домашни помощници на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително механизма „лична помощ“.

Потребители по програмата могат да бъдат хора с 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, както и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България. Освен изискването за навършени години към датата на подаване на заявлението за включване в Програмата, хората трябва да живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа. Те трябва да са в невъзможност за самообслужване и да не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

Кандидатите за потребители по Програмата могат да подадат заявление по образец на адрес: гр.Търговище, ул. „Първи май“ № 4. Допълнителна информация може да се получи на тел.: 0601/6 37 42.

Кандидатите за работа като домашни помощници трябва да са лица в трудоспособна възраст и да са регистрирани като безработни в Бюрото по труда, което ще ги насочва и като кандидати по Програмата. Не е необходимо те да подават документи в общинската администрация.

Програмата е утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика. Реализира се на територията на цялата страна и е със срок на изпълнение до 31.12.2020 г.


2019-01-16
Кметът на Търговище направи публичен отчет за третата година от мандата си
2020-02-25
Община Търговище започва прием на заявления от лица, желаещи да получават грижи в домашна среда
2020-02-24
Паднали клони и дърво заради силния вятър в община Търговище
2020-02-24
17 252 дка пасища, мери и ливади отдава под наем Община Търговище
2020-02-21
Посланикът на Китай посети община Търговище
 
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com