TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Сряда, 20 февруари 2019 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Постоянни комисии
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

МАНДАТ 2015 - 2019 ГОДИНА 

 

1. Общинска собственост, икономическа политика, финанси, бюджет, данъци и такси

Членове -  11 души:

1.                Йордан Панайотов Шиваров – председател                           

2.                 Тахир Джемалов Тахиров     зам. председател

3.                Хамди Мехмедов Илиязов

4.                Севим Мюстеджеб Али

5.                Арнел  Аляйдин Якуб

6.                Никола Стоянов Найденов

7.                д-р Красимир Митев Мирев

8.                Таню Георгиев Танев

9.                Пламен Владимиров Белколев

10.              Ивайло Павлов Първанов

11.              Десислава Евгениева Петрова

 2. Териториално-селищно устройство и развитие на населените места, евроинтеграция, околна среда, транспорт и аграрна политика

Членове – 7 души:

 1.    Емил Александров Димитров  - председател                        

2.   Светослав Савчев Иванов    зам. председател

3.  Айнур Ариф Мехмед 

4.   Турхан Билял Хаджиибрямолу

5.   Невена Ярославова Станимирова

6.  Дамян  Недялков Иванов

7.   Ерджан Алиев Бектешев

  

3.  Образование, култура, културно-историческо наследство и вероизповедания

Членове – 7 души:

1.   Дамян  Недялков Иванов   -  председател                                

2.  Дарина Йорданова Костова  – зам. председател

3.  Ерджан Алиев Бектешев

4.Илия Светлозаров Илиев                                                                       

5. Анета Иванова Куманова

6. Светослав Савчев Иванов

7.  Tеодора Методиева Томова                                                                                                                

 

4.                 Здравеопазване, социална политика, неправителствени организации /НПО/ и развитие на гражданско общество, спорт, туризъм

Членове – 7 души:                                                                                     

1.    д-р Димчо Тодоров Димов    председател                                            

2.    Пламен Владимиров Белколев -  зам. председател       

3.    Фатме Хикметова Исмаилова                                                                                           

4.    Николай Милчев Златков

5.    Христо Стойнев Харалампиев

6.    Танер Исмаилов Ахмедов

7.    Хава Алиева Мустафова

  

5.   Законност, контрол на решенията, опазване на обществения ред и установяване на конфликт на интереси

Членове – 7 души:

1.                 Сунай Кемалов Хасанов      председател                                           

2.                 Христо Стойнев Харалампиев  – зам. председател

3.                Весела Димова Илиянова

4.                Румен Иванов Такоров

5.                Пламен Владимиров Белколев

6.                Ивайло Павлов Първанов

7.                Теодора Владимирова Маринова

      

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

 

1.                Хамди Мехмедов Илиязов, заместник Ерджан Алиев Бектешев

2.                Дарина Йорданова Костова, заместник Христо Стойнев Харалампиев

3.                Д-р Красимир Митев Мирев, заместник Илия Светлозаров Илиев

4.                Таню Георгиев Танев, заместник Пламен Владимиров Белколев

5.                Ивайло Павлов Първанов, заместник Светослав Савчев Иванов 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com