TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Сряда, 01 април 2020 / ИЗЛОЖЕНИЕ
ТЪРГОВИЩЕ-ПЪРВИ ИЗТОЧНИЦИ
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

ПЪРВИ ИЗТОЧНИЦИ

Първите писмени източници, в които се споменава село Ески-Джумая, са турските регистри на едрите овцевъди (джелепкешани) от 1573г. През следващите около сто години селото активно се разраства и се оформя като пазарно средище и в средата на XVII в. турският географ Хаджи Калфа вече го описва като град - център на околия и кадилък.

Проведените от проф. Л.Милетич демографски изследвания сочат, че оттогава започва и заселването на българи, дошли тук от селата в Еленския балкан и Търновско. През втората половина на XVIII в. градът привлича част от жителите на околните села, а след Освобождението идват и преселници от Тракия.

Макар и пo-малобройно, българското население е по-активно в стопанския живот през Възраждането. Сериозно развитие получават занаятите и търговията, които бързо се превръщат в основна дейност за градските жители. Най-многоброен е абаджийският еснаф, следван от терзийския, грънчарския и кожухарския. Развиват се обущарството, медникарството, бъчварският и ковашкият занаят. Пътуващи търговци - кърджии разнасят стоките си по целия район. Еснафите постепенно вземат участие и в ръководството на градските дела, поемат издръжката на църквата и училището.

Духовното издигане на нацията е процес, от който гражданите на Ески Джумая също не изостават. Кондиката на българската църковна община от 1817г. е най-старият тукашен документ. Страниците й разказват за новата църква, построена през 1832г. със средства, събрани от населението. След пожар, в който тя изгаря, започват перипетиите около строежа на внушителен християнски храм от бял камък, завършен през 1851г. от тревненските майстори Димитър и Иван.

Сериозни успехи бележи и просветното дело. Килийното училище прераства във взаимно (1846г.) и класно (1859г.). От началото на 1863г. главен учител в града е видният възрожденец Петко Рачев Славейков.
С неговото активно съдействие на 27 юли с.г. е открита новопостроената сграда на училище “Свети Седмо-численици”. В града учителстват по различно време и Спиридон Грамадов, Сава Катрафилов (участник в Ботевата чета), Георги Живков, Анастасия Паскалева (член на БРЦК), Христо Самсаров (първият кмет след Освобождението), Михаил Радославов и Ана Предич.

Сред ярките личности, излезли от Ески Джумая и дали своя принос в националноосвободителното движение, се нарежда и Никола Симов - Куруто, знаменосецът на Ботевата чета.

Възрожденския разцвет на града, замогването на неговите жители, както и културния просперитет и съхраняването на местните традиции, се дължат до голяма степен на провеждания тук ежегоден панаир, известен далеч извън пределите на Османската империя.

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com