TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Сряда, 01 април 2020 / ИЗЛОЖЕНИЕ
ТЪРГОВИЩЕ-НАЙ - НОВАТА ИСТОРИЯ
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Най-новата история

В периода на прилагане на социалистическия модел за развитие на икономиката и търговията, панаирът не е събитие със серозно стопанско значение за града и региона. Въпреки това силата на двувековната традиция продължава да привлича в пролетните дни мало и голямо към Търговище. Акцентът е пренесен главно върху увеселителната част на панаира. Основен участник става дирекция “Луна парк” с многобройните люлки и виенски колела, стрелбища, пътуващи зоопаркове, силомери и зали на смеха. Непременно гостува някой от прочутите циркове с български и международни програми. Участието на другите организации се ограничава със щандовете на районните потребителни кооперации и градското предприятие “Търговия”. Своето традиционно място намират и подкрепителните пунктове на “Обществено хранене”. Амбулантните търговци, с пъстрите си сергии, поддържат особения панаирен колорит.

Търсенето на най-подходящо място за провеждане на панаира занимава дълго време градското ръководство, и за намиране на най-оптимален вариант, той се мести в различните краища на града.

Постепенно търговските организации и общинската управа променят своята нагласа и оценяват панаира като средство за засилване на пазарното присъствие и място за ефективна реклама. Те започват да търсят нови пътища за включване в провеждането му.

“Дните на Търговище” (1984-1986) ангажират за съдействие в подготовката и участие както градската управа, така и обществените организации и творческата интелигенция. Търговското оживление е съпътствано от богата културна програма. Панаирът отново се превръща в общоградско събитие.

С решение на Изпълнителния комитет на ОбНС през 1987г. е поставена задачата за пълно възстановяване на традициите на панаира. Създадени са работни групи по основните насоки: организиране на изложение; подготовка на културна програма; реклама, знак и символи. Автор на утвърдения знак на панаира е търговищкият художник Цончо Денев.

Променените обществено-икономически условия в страната и целенасочената работа по различните направления поставят основите за качествено нови и ефективни пътища за развитие на панаира и съпътстващите го мероприятия.

От 1989г. панаирните прояви намират най-доброто си място върху картата на града. Обособени са отделен център за представяне на производители и търговци в изложбените зали и място за провеждане на “Весел панаир” около мотостадиона.

През същата година е реализирана първата изложба на частните производители с 35 участници и над 300 експоната. Тя се провежда и през следващите три години, успоредно с националния конкурс за художествено и пространствено оформление на търговска витрина. В него участват 18 екипа, които реализират 24 проекта по централната търговска улица. Широк интерес предизвиква и кулинарната изложба с участието на представители от Търговище, Шумен, Разград, Русе, Силистра и Националния дворец на културата.

Многото и разнообразни нови форми дават основание за реализиране на цялостен търговски форум, който да обедини в обща програма представянето на продукцията, рекламната дейност и търговските контакти между производителите и търговците.

Първото “ Изложение Търговище “ е открито на 11 май 1992 г., в рамките на традиционния пролетен панаир. В залите на художествена галерия “Никола Маринов”, на площ от 800 кв.м., своята продукция демонстрират 128 производители, търговци и представители на български и чуждестранни фирми. Специални модулни конструкции дават възможност за модерно организиране на излож-бената площ и атрактивно представяне на експонатите. За ползотворната реклама спомага и специализирано издание на регионалния вестник “Знаме” - “Търговищки панаир”. Към изложението функционира и пресцентър, който осъществява информационния обмен.

Като особено успешна за международните контакти, заслужава да се отбележи 1993г. Тогава наред със 180-те български, участие вземат и 18 фирми от Молдова и Беларус, организирани от републиканските съюзи на предприемачите и арендаторите. Румънското Министерство на хранителновкусовата промишленост представя 12 фирми със сходна дейност. Интерес предизвиква продукцията на Херсонския завод за комбайни и селскостопанска техника и участието на израелската фирма “Майн фуд”. Представянето на молдовската парфюмерийна фабрика “Виорика” поставя началото на договорни отношения с търговски организации от общината.

От 1994г. “ Изложение Търговище “ е постоянно включено в календара на панаирите и изложбите в България, издаван от Българската търговско-промишлена палата. От същата година започва издаване на каталог на фирмите-участници, който подпомага връзките помежду им и с организаторите на панаира. Създадените за няколко години традиции и утвърденото име на панаира, трайно привличат много от изложителите, които стават постоянни участници. С възможностите за излизане на нови пазари и пряко договаряне, изложението се превръща в търсен център за контакти между производители и търговци.

През 1996г. организаторите утвърждават “Статут за стимулиране на фирмите-участници”. Първата голяма награда (статуетка с диплом) получава
“ЛВК - Винпром” ООД Търговище.

Знакът на панаира, символ на пролетното пробуждане, е защитен с патентно свидетелство N: 5524 през 1997г. и се превръща в емблема на всички дейности свързани с панаира.

Пъстрата палитра от културни изяви в панаирните дни се разширява с всяка изминала година. Представят се нови книги и театрални пиеси, концертират оркестри и танцови състави. Дните на изложението са предпочитани за организиране на художествени изложби и спектакли, различни конкурси и научно-практически семинари. Спортната програма вече е обогатена и с конни състезания, които възстановяват традицията от средата на XVIII в.

С всяко следващо издание, промишлено-търговското изложение, като нова формула на Търговищкия панаир, трупа положителен организационен опит и популярност. Понататъшното му развитие вече изисква изграждането на специализирана икономическа структура, способна да го организира изцяло на бизнес начала и да го осъществява няколко пъти в годината.

Сайт на Изложението - тук

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com