TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 05 април 2020 / НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ-Център за Психологически Изследвания - клон Търговище
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Център за Психологически Изследвания - клон Търговище

Изтегли информацията в формат - Word

1. Име на организацията - Център за Психологически Изследвания- клон Търговище
2. Адресна регистрация - Гр. Търговище, ул. Г. Бенковски №10А, ст.4
3. Телефон/ Факс - 0601 6 28 97
4. E-mail/ Интернет страница - pcrp_tar@mail.bg; www.cpi-targovishte.hit.bg
5. Съдебна регистрация (номер и дата на решението) - Решение №658 от 08.08.2006г. на ОС Търговище
6. Структура на управление (председател на УС, изпълнителен директор, членове и други)
Управител на клон Търговище и Регионален директор е г-н Иван Николов


7. Цели и задачи на неправителствената организация ( максимум 15 реда)
Център за Психологически Изследвания – клон Търговище, е лобистка и консултантска организация посветена на защитата на човешките права на жителите на град Търговище с ментални, физически и сензорни увреждания, чрез осигуряването на достъпа им до нормална работа, всекидневен живот и развиване на нужните структури за поддръжка. Тя е клон на Център за Психологически Изследвания (ЦПИ).
Център за Психологически Изследвания (ЦПИ) е официалната лобистка организация в Социалната Сфера към Българския Парламент. Център за Психологически Изследвания е една от водещите национално-представени организации, одобрени от Министерски съвет, член на Националния Съвет за Интеграция на Хора с Увреждания към Министерски съвет


8. Лицензи и регистрации на организацията
Удостоверение за регистрация №241, 2034, 2035, 2036 и 2037 за предоставяне на социални услуги.

9. Човешки ресурси:
• Брой членове: над 60 човека
• Брой доброволци: 5 доброволци
• Брой служители: 3 служители

10. Материални ресурси:
• Офиси: да
• Техника: компютър, принтер, факс, дигитален фотоапарат, диктофон и др.
• Други: метална каса, мебели, кафе машина и мн. др.

11. Географски обхват на дейността
• Град Търговище
• Общински
• Областен
• Регионален – да
• Национален
• Международен

12. Участие в проекти

Име на проекта
Мостове на надеждата

Чрез него се осигурява институционална и обществена подкрепа за изграждането на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.

Финансиращ орган
Финансиран от Новиб и програма МАТРА на Холандското Министерство на външните работи;

Година на изпълнение Обща стойност
2004 г. 3200 лв.

Име на проекта
Информационно-консултантски център „Помощ”

Главната цел на Проект “Информационно-консултантски център “Помощ” бе да оказва алтернативна подкрепа на хора с увреждания от град Търговище на възраст от 18 до 60 години от всички етнически групи. По този начин Организацията, работеше и за повишаване на тяхната социална активност.
Как ставаше това- чрез консултации /юрист, психолог, социален работник, трудов посредник/, обучения /2 бр./, кръгла маса, работа на Т-групи, бюлетин и т.н.

Финансиращ орган
Проектът се изпълнява по Програма “Етническа интеграция и решаване на конфликти” на Фондация “Партньори-България”, с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие;

Година на изпълнение Обща стойност
2005 г. 16 728 лв.

Име на проекта
Продължаване на дейността на Информационно-консултантски център”Помощ”

Главната цел на проекта е да окажем алтернативна подкрепа на хората с увреждания (със сензорни, ментали и физически увреждания) от град Търговище на възраст от 18 до 60 години от всички етнически групи, за повишаване на тяхната социална активност.
Как ставаше това- чрез консултации /социален работник, психолог/, Т-групи за взаимопомощ

Финансиращ орган
Проекта се изпълнява по програмата Малки грантове на Фондация Лале с подкрепата на Фондация Oranje Fonds;

Година на изпълнение Обща стойност
2006 г. 3210 лв.

Име на проекта
„Всички имаме права, а да ли сме наясно с тях?” І

Главната цел на проекта е да подпомагаме хората с физически увреждания от град Търговище за ефективно упражняване на правата им. По този начин Екипът на Център за Психологически изследвания -клон Търговище и Център „Помощ” продължи да работи за повишаване на тяхната социална активност.
Как ставаше това- консултации от 2 юристи и социален работник, радиопредавания, бюлетин, 2 бр. обучения, и т.н.

Финансиращ орган
Проектът се изпълнява по Конкурс Ефективна защита на правата на човека 2005 на Правната програма на Фондация “Институт Отворено Общество” – София;

Година на изпълнение Обща стойност

2006 г. 15 020 лв.

Име на проекта
„Всички имаме права, а да ли сме наясно с тях?” ІІ

Главната цел на проекта е да подпомагаме хората с физически увреждания от град Търговище за ефективно упражняване на правата им. По този начин Екипът на ЦПИ-клон Търговище и Център „Помощ” продължава да работи за повишаване на тяхната социална активност.
Как ставаше това- консултации от юристи и социален работник, радиопредавания, бюлетин, 1 бр. Обучения, и т.н.

Финансиращ орган
Правната програма на Фондация “Институт Отворено Общество” – София и с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа;

Година на изпълнение Обща стойност

2007 г. 10 500 лв.

Име на проекта
„Завръщане към живот в общността”
Изграждане на Комплекс за психично-здравни грижи в общността КПЗГО Предоставяне на психично-здравни услуги в общността в Дневен център, Защитено жилище и Обществен-информационен център

Финансиращ орган

PHARE2004 Deinstitutionalisatio/Grants

Година на изпълнение Обща стойност

248 138.29 евро

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копие от съдебното решение
Виж приложения
2. Копие от лицензите и регистрациите

Попълнил въпросника: Иван Николов
Позиция в организацията: управител на клон Търговище и регионален директор Търговище
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com