TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Вторник, 22 септември 2020 / НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ-Регионална организация на Съюз на инвалидите в България регион Търговище
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Регионална организация на Съюз на инвалидите в България регион Търговище

1. Име на организацията - Регионална организация на Съюз на инвалидите в България регион Търговище
2. Адресна регистрация – гр.Търговище,ул.”Ст.Караджа”№ 34
3. Телефон/ Факс - 0896/ 68-68-25
4. E-mail/ Интернет страница – leta_apostolova@abv.bg
5. Съдебна регистрация (номер и дата на решението)-
6. Структура на управление (председател на УС, изпълнителен директор, членове и други):
Управителен съвет:Лиляна Димитрова Христова-председател УС,Виолета Цанкова Апостолова-зам.председател и координатор,Пламен Благоев Иванов-член,Христо Белчев Жечев-член,Георги Димитров Георгиев-член;
Регионална контролно-ревизионна комисия:Румяна Йорданова Чукарска-председател,Николина Стефанова Димитрова-член,Йорданка Недялкова Николова-член;


7. Цели и задачи на неправителствената организация ( максимум 15 реда)
Съюз на инвалидите в България е Национално представена организация.
На регионално ниво Съюза на инвалидите в България работи в няколко направления:
1.Социално подпомагане и социална рехабилитация и интеграция на хората с увреждания:-съдейства на хората с увреждания и организира мероприятия за преодоляване на социалната изолация;предоставя информация за възможностите за рехабилитация на хората с увреждания;предоставя възможност за социално подпомагане на хора с увреждания при затруднение във връзка с лечение и др.
2.Организационно – методическа работа в региона:- предоставяне на информация на структурите на СИБ /дружества/ в населените места чрез месечния информационен бюлетин на СИБ;периодични посещения в населените места за провеждане на срещи за информация и консултиране на хората с увреждания и решаване на проблемите им;
3.Архитектурни и транспортни бариери пред хората с увреждания:-Регионалната организация на СИБ чрез работата си по проекти и разговори с общинските ръководства ,търси начини за изграждане на подстъпи за трудно подвижни лица и на инвалидни колички,както и скосяване на тротоарите в населените места;участва в разработването и приемането на различни програми и стратегии касаещи живота и интеграцията на хората с увреждания;

8. Лицензи и регистрации на организацията –организацията ни е национално представена и е регистрирана на национално ниво и регионалната организация на СИБ е нейна структурна единица

9. Човешки ресурси:
• Брой членове: 300
• Брой доброволци:45
• Брой служители: 1

10. Материални ресурси:
• Офиси: 2- в гр.Търговище и гр.Омуртаг
• Техника:-налична офис техника и оборудване в офисите в Търговище и Омуртаг
• Други:предоставени за ползване Клуб на инвалишда в гр.Търговище и гр.Омуртаг

11. Географски обхват на дейността
• Град Търговище –дружеството в Търговище и кв.Въбел
• Общински
• Областен -гр.Търговище,гр.Омуртаг,гр.Попово
• Регионален
• Национален
• Международен

12. Участие в проекти

Име на проекта
“Шанс за нас”

Обучение на ученици от ОПУ”Д-р Петър Берон”-Търговище за придобиване на нови знания и умения за изработване на гоблени,плетива на една кука и работа с ламарина и дърво.
Резултатите: 20 ученици с леки психични заболявания са придобили нови знания и умения

Финансиращ орган
Фондация”Работилница за граждански инициативи”-София

Година на изпълнение, Обща стойност
2001 година 1333 лв.

Име на проекта
“Помагайки на себе си,помагаш на другите”

20 лица с различна степен на увреждане са обучени в компютърна грамотност и са подготвени да работят на доброволен принцип като консултанти към Клуба на инвалида в Търговище.Закупеното офис оборудване и компютър и включването в Интернет дават възможност на хората с увреждания да ползват съвременните информационни технологии,да се ползват от възможностите на интернет пространството и да бъдат полезни както на себе си така и на другите.

Финансиращ орган
Фондация “Партньори България”

Година на изпълнение, Обща стойност
2005 година 10665 лв.ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копие от съдебното решение
2. Копие от лицензите и регистрациите

Попълнил въпросника: Виолета Апостолова
Позиция в организацията – Координатор на Съюз на инвалидите в България за регион Търговище
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com