TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 06 март 2021 / НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ-Сдружение с нестопанска цел “Светлина и за нас”
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Сдружение с нестопанска цел “Светлина и за нас”

1. Име на организацията Сдружение с нестопанска цел “Светлина и за нас”
2. Адресна регистрация гр.Търговище, ул. “Палаузов”№4
3. Телефон/ Факс 0601 6-55 -58
4. E-mail/ Интернет страница -
5. Съдебна регистрация (номер и дата на решението) №422/19.05.2004
6. Структура на управление (председател на УС, изпълнителен директор, членове и други)
Председател на УС – Тодорка Василева
членове - Цветан Захариев, Албена Недева

7. Цели и задачи на неправителствената организация ( максимум 15 реда)
Сдружението с нестопанска цел “Светлина и за нас” е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на закона за юридическите лица. То е регистрирано на 19.05.2004 година от Търговищкия окръжен съд под №422.
Предмет на дейност
Сдружението осъществява дейност, насочена към преодоляване на изолацията, подобряване на интеграцията, както и на ресоциализацията на хората със зрително проблеми живеещи на територията на област Търговище.
Основните цели на сдружението са:
1. Стимулиране активността на хората със зрителни увреждания за участие в преодоляване на социалната им изолация.
2. Повишаване на самочувствието им на пълноценни членове на гражданското общество област Търговище
3. Създаване на условия за социализация на интеграция на хората с проблеми в зрението.
4. Лобиране в защита на техните интереси.

8. Лицензи и регистрации на организацията -

9. Човешки ресурси:
• Брой членове: 14
• Брой доброволци: 5
• Брой служители: 0

10. Материални ресурси: 0
• Офиси: не
• Техника: не
• Други: не

11. Географски обхват на дейността
• Град Търговище
• Общински
• Областен
• Регионален
• Национален
• Международен

12. Участие в проекти

Име на проекта
Книгата е най-добрия приятел на човека

Мини проект, създаден в помощ на хората с увредено зрение. С получените 1000 лв. закупихме 540 касети и 1 бр. касетофон, който подирехме на първичната организация на членовете ни ССБ. С помощта на звукозаписното студио на Съюза на слепите в България (ССБ) върху касетите бяха записани заглавията на романи от български и чужди автори. Тези касети подарихме на библиотека “Петър Стъпов”, които днес се използват само то членовете на сдружението и тези на ССБ, но и от граждани с проблеми в зрението.
На 16.02.2007 подарихме отново на библиотеката още 116 заглавия на книги, този път записани на дискове, подарени ни от “Ротъри клуб”- Търговище. Целта ни е да увеличаваме броя на книгите касети, защото сме убедени, че те помагат на хората със зрителни увреждания.

Финансиращ орган
ФАР

Година на изпълнение, Обща стойност
2005г. 1000 лв.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копие от съдебното решение –1
2. Копие от лицензите и регистрациите -

Попълнил въпросника: Тодорка Атанасова Василева
Позиция в организацията: Председател на УС на сдружение “Светлина и за нас”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наименование на проекта

Шанс и за нас

Обща стойност - 103987, 57 лв.

Оперативна програма - ОПРЧР

Регистрационен номер - BG 051P0001 - 5.2.04-0057-C001

Времетраене на проекта - 12 месеца

Обслужва 44 лица със зрителни и физически увреждания. Осигурява работа на 29 души, от които 17 домашни помощници и 12 социални асистенти.

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com