TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Вторник, 22 септември 2020 / НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ-Фондация „Английски клуб”
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

фондация „Английски клуб”


1.Име на организацията - фондация „Английски клуб”
2.Адресна регистрация – ул. Васил Левски №5
3.Телефон/ Факс 00359 601 66282
4.E-mail/ Интернет страница englishclub@englishclub-bg.org ; www.englishclub-bg.org

5.Съдебна регистрация 
ТОС 551/2000

6.Структура на управление
Общо събрание, Управителен съвет, Председател

7.Цели и задачи на неправителствената организация
Приобщаване към процесите на евроинтеграция и изграждане на “Европа на знанието” както и реализация на дейности в съответствие със задачите на Стратегията от Лисабон и осъществяване на всестранни контакти с аналогични клубове в Европа.

8.Лицензи и регистрации на организацията
    • акредитиран член на БАКЕУ „Оптима”/член на Европейската асоциация за качествени езикови услуги/
    • обучителен и изпитен Експерт мултимедиен център към Изпитната централа за европейски компютърен паспорт в Хановер
    • носител на Европейски езиков знак за иновации в чуждоезиковото обучение

9.Човешки ресурси:
Брой членове: 15
Брой доброволци:
Брой служители: 7

10.Материални ресурси:
Офиси: 6
Техника: 14 компютъра, мултимедиен проектор,
Други:

11.Географски обхват на дейността
Град Търговище
Общински
Областен
Регионален
Национален
Международен

12.Участие в проекти

1 Компютри за училищата
Доставка на 200 компютри за училищата в Търговище
Корпуса на мира
2001г., 1000 долара

2 Мостове за образование
Реализация на 2 международни езикови лагера
Американската фондация „Мостове за образование”
200-2003г., 78 000 лв

3 DiGi – Дигиталната грамотност при обучението по чужди езици
Приложение на мултимедия и образователен софтуер при обучението по чужди езици
НА Сократ
2004г., 1500 евро

4 Медиите – ключово място за срещи в Европа
Ролята на медиите за интеркултурен диалог
НА Сократ
2003-2005г.  Асоцииран партньор, 4 500 евро

5 Награда за млади читатели на съвременна европейска литература
Ролята на съвременната европейска литература в живота на младия европеец
НА Сократ
2006 - 2009г. Асоцииран партньор, 4 500 евро

6 Корените на Европа
Исторически аспект за произхода на европейските нации
НА Сократ
2006 - 2009г. Асоцииран партньор, 4 500 евро

7 Митове и идентичност в Европа
Ролята на митовете при съхранение идентичния произход на Европа
НА Сократ
2006 - 2009г. Асоцииран партньор, 4 500 евро

8 Децата – пазители на Европейската история
Участието на децата в съхранение ценността на историята
НА Сократ
2007-2009г. Асоцииран партньор, 4 500 евро

9 История на Европа

www.learningateurope.net
Онлайн състезание по история с участието на 8 европейски държави
По проект на Университета в Милано
2006- 2007г. самофинансиран

10 Надеждите и очакванията на младото поколение в Европа
Онлайн форум с Франко Фратини
2006г. самофинансиран

11 Променящото се поведение на новите поколения
Онлайн форум с Аладжо Роса
2006 самофинансиран

12 Ценностната система на европейския гражданин
Утвърждаване на човешките ценности в младите европейзи
Английски клуб
2005-2008г., 65 000 лв.

13 Корените на Европа
Изготвяне на поредица от учебни филми за структурите на Европейски съюз
ДАМС
6900 лв

14 Ефективно учене и преподаване на чужди езици
Разработване на техника за редуциране на стреса при обучението по чужди езици
Европейска комисия.
32 000 евро

Попълнил въпросника: Розета Стойчева
Позиция в организацията - Председател
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com