TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 18 април 2021 / ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ-"ЗНАМЕ" ЕООД
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

"ЗНАМЕ" ЕООД
Издаване на вестник "Знаме", сделки с интелектуална собственост

С Решение №435/25.04.2000 г. по фирмено дело №252/2000 г. Търговищки окръжен съд регистрира Еднолично дружество с неограничена отговорност, с общинско имущество с наименование “Знаме”., със седалище гр. Търговище, с адрес на управление ул.”П.Р.Славейков” 49 и с предмет на дейност: издаване на в.”Знаме”, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, рекламни и информационни програми, машинописни, копирни и размножителни услуги и други дейности които не са забранени със закон, след регистрация или снабдяване с лицензза дейностите за които се изискват такива. Дружеството е създадено за неопределен срок. Капитала на дружеството е 13 000 лв., разделен на 1 300 дяла по 10 лв. Едноличен собственик на капитала е Община Търговище. Дружеството се управлява и представлява от Ивалина Парашкевова.

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com